Kan du lova att öka turtätheten för buss 337 mellan Merlänna och Strängnäs?

 1. Tack för din fråga!
  En översyn görs varje år vad gäller kollektivtrafiken. Vi behöver se mer underlag för att kunna lova utökade turer på denna sträcka just nu.

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare SD Strängnäs
 2. Vi strävar efter ett ökat utbud av kollektivtrafik i kommunen, både utifrån ett klimat- och tillgänglighetsperspektiv. Vi kan däremot i dagsläget inte uttala oss om vilka bussturer som kommer utökas och vilka kommundelar som är i störst behov :/

  NEJ
  Georg Lagerstedt Örsbäcken
  Toppkandidat
 3. För att kollektivtrafik ska bli ett alternativ till bilen så måste den gå oftare. Vi vill ha mer anropsstyrd trafik, med linjer och turer som bara kör när någon ringer och säger att de ska åka. Det är också en möjlighet för ökad turtäthet för buss 337, för vi håller med om att den idag är går för sällan.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare
 4. Vi kan inte lova att utöka turtätheten för just linje 337. Vi vill dock satsa på bättre kollektivtrafik och är väl medvetna om att turtätheten till Merlänna i dag är dålig. Kommunstyrelsen har beslutat att utreda en ny lokalbusslinje till Solberga. Kanske kan den förlängas och göra så att turtätheten till Merlänna ökar? All utökning av busstrafiken måste också vägas mot hur många som kan tänkas utnyttja den.

  NEJ
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 5. Välfungerande kollektivtrafik är avgörande för en levande landsbygd. Inte minst den förändrade skolorganisationen (som vi är mycket kritiska till) kommer förändra trycket på kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att göra en översyn för att säkerställa att behoven för de boende på landsbygden är tillfredsställda. Vi skulle även vilja undersöka möjligheten till anropsstyrd kollektivtrafik. Dock kan vi inte lova fler bussförbindelser till och från just Merlänna utan mer underlag.

  NEJ
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 6. Tack för frågan!
  Den linjen bör prioriteras och eftersom Flens kommun gärna ökar turtätheten på den så kan det nog samfinansieras till vettig kostnad. Just nu blir vi nog tyvärr ändå tvungna att i första hand prioritera ökade skolskjutsar p.g.a. skolnedläggningarna.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 7. Vi ser årligen över de olika busslinjerna så frågan kan lyftas då men vi kan inte lova någon utökning i dagsläget.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 8. Alla busslinjer och turer ses årligen över men vi kan inte lova att vi ökar antalet turer.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 9. Busslinjerna ses över årligen eftersom förutsättningarna ändras. Vi ser förstås positivt på att kollektivtrafiken förbättras och utökas. Men vi kan inte lova att turtätheten utökas just på denna sträcka, men vi kan givetvis arbeta för det.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare