Kan du lova att nyanlända inte får gå före i bostadskön?

 1. Tack för din fråga!
  Denna fråga har vi lyft flera gånger. Det är en stor brist i systemet som måste åtgärdas snarast. Alla som står i bostadskön ska ha samma villkor!

  JA
  Lina Boy
  Gruppledare SD Strängnäs
 2. Riksdagen har efter förslag från regeringen infört en bosättningslag. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Vi är därmed också skyldiga att ordna bostad åt de nyanlända som vi blivit anvisade.

  NEJ
  Niclas Samuelsson
  Ledamot av kommunstyrelsen
 3. Hej Gunilla!
  Kommunen har ansvaret att ordna med bostad för den del nyanlända som står utan tak över huvudet, precis som för vissa andra personer i samhället. Vi har att välja mellan olika dyra lösningar som hotell, vandrarhem mm. eller att använda vårt eget bostadsbolag. I just den kön av alla bostadsköer händer det därför ibland att personer i nöd får gå före. Statliga satsningar har gjort att det nu byggs mer än någonsin, speciellt hyresrätter, så köerna kan förhoppningsvis kortas framöver.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd och 1:a namn på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige
 4. Ingen ska stå utan bostad. Det är för oss självklart att de personer som behöver samhällets hjälp och tak över huvudet får en stabil plats inom det kommunala bostadsbolaget och inte på hotell eller vandrarhem. Det gäller oavsett vilket ursprung man har.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 5. Kommunen har att enligt lag (bosättningslagen) ta emot nyanlända. Fördelningen sker genom bland annat hur många som hittills tagits emot, ett bra sätt att få rättvisare fördelning över Sveriges kommuner, tycker vi. Strängnäs har tidigare tagit emot få och fick därför flera att ordna bostad till 2016-2017. Vi har ordnat detta på olika sätt, där ett utav dem är att vårt kommunala bostadsbolag har fördelat vissa av sina lägenheter, för att vi ska kunna följa lagen. Vi får se hur det blir framöver.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 6. Det finns lagstiftning inom det här området som vi måste förhålla oss till. I Strängnäs kommun tar vi emot en mycket liten andel nyanlända varje år och det är självklart att de som lider störst nöd måste prioriteras. I en orolig tid då många människor är på flykt behöver vi visa medmänsklighet.

  NEJ
  Mia Nerby
  Gruppledare
 7. Vi har nationell lagstiftning idag som vi som kommun har att följa. Vi samarbetar i jakten på bostäder med olika aktörer så även med vårt kommunala bostadsbolag. Det är inte bra med förtur då systemet bör vara lika för alla men den nationella lagstiftningen i form av bosättningslagen kräver av oss som kommun att vi löser frågan och det har vi gjort.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 8. Vi ska följa lagstiftningen som säger att kommunerna ska ta emot flyktingar enligt en viss fördelning och kunna ordna med bostäder åt dem.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 9. Ingen grupp ska ställas mot en annan grupp och få förtur i bostadskön. Idag har Strängnäs kommun ett antal bostäder i det kommunala bostadsbolaget som tilldelas människor med olika behov. I denna grupp ingår nyanlända vilket innebär att de inte går före någon i bostadskön. Enligt bosättningslagen är kommuner skyldiga att erbjuda en bostad till nyanlända och bostadsfrågan är mycket viktig för möjligheten att etablera sig på orten och i samhället.

  JA
  Tomas Aldrin Walter
  Vice ordförande och kandidat till kommunfullmäktige