Kan du lova att ni tar tag i de ungdomar som är straffmyndiga i kommunen och genomför en uppföljning så att Strängnäs kommun åter kan få lugn och ro?

 1. Vi är lite fundersamma över frågan. Vi vill ha kommunala aktiviteter eller aktiviteter med kommunalt stöd som riktar sig till äldre ungdomar och unga vuxna, t.ex. ett nytt Ungdomens hus. Arbetet med Sociala insatsgrupper (samarbete socialtjänst, skola och polis med flera) är en viktig roll för myndigheterna i att hjälpa ungdomar att sluta begå brott. Fältassistenter från socialkontoret och nära samarbete med skolan vill vi se för att stötta de ungdomar som rör sig på stan.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare i fullmäktige
 2. Tack för din fråga!
  Det är inte kommunens ansvar att straffa ungdomar, däremot har vi lagt flera förslag på hur vi kan förbättra tryggheten i samhället. Och detta kommer vi fortsatt att jobba för!
  Bland annat genom utökad kameraövervakning, stöttning av rättsväsendet, utökat förebyggande arbete i tidigt skede och så vidare.

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare
 3. Genom att satsa på våra yngsta bygger vi ett tryggt och bra samhälle från grunden och därmed en bättre framtid för oss alla. Vi vill satsa mer på skolan, så att vi tidigt kan sätta in insatser för de barn och ungdomar som behöver det. Då får vi en bättre utveckling för såväl ungdomarna som för samhället. Utöver detta ser vi gärna en fortsatt satsning på fritidsgårdar och olika typer av mötesplatser. Kommunen bör också ha en ständig dialog med polisen för att försöka öka deras närvaro.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot i kommunstyrelsen
 4. Vi måste bryta utanförskapet för de ungdomar som sprider otrygghet i vår kommun. Det finns många goda krafter i kommunen som vill skapa gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Vi vill därför skapa ett ”Fryshus i Strängnäs Kommun”. En plats där unga själva tillsammans med eldsjälar kan ta ansvar för verksamheten. KD har även föreslagit 10 000 fler poliser – 34 poliser till vår kommun. Då kan varje skola få en polis knuten till sig och arbeta förebyggande med ömsesidigt förtroende och respekt.

  JA
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 5. Ifall det gäller olika typer av straffåtgärder så är det inte en kommunal fråga, men brott ska förebyggas på bästa sätt genom samverkan med kommunen, polis, väktare med flera. Bland annat bör BRÅs (Brottsförebyggande rådet) arbete där ju också andra lokala aktörer ingår växlas upp. Vi MÅSTE samverka i dessa frågor. Ifall socialtjänsten är inkopplad så genomförs det, enligt lag, uppföljning av ärenden. Vi tycker att dialog med berörda är nödvändig för att veta vad som kan göras istället.

  JA
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 6. Tack för frågan men om jag förstår den rätt, så nej.
  Det är polisens uppgift och kommunen styr inte över polisen, det är staten som gör det. Däremot ska vi såklart fortsätta att ha ett nära samarbete med lokalpolisen och försöka få dem mer synliga i stadsmiljön. Ordningsvakter och kameraövervakning kan vara aktuellt när det blir stökigt vid ex. resecentrum. Om du med ta tag i menar det sociala arbetet och förebyggande arbete med tidiga insatser i skolan så är det frågor som MP driver hela tiden.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd och 1:a namn på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige
 7. Det är en komplex fråga. Kommunen arbetar tillsammans med polis för att upprätthålla en trygg och säker kommun. Det är inte kommunens roll att straffa ungdomar, men vi kan arbeta förebyggande. Det handlar om att ha ett bra samarbete mellan föräldrar, skola och socialen. Ungdomar behöver ha en meningsfull fritid. Där kan kommunen samarbeta med föreningslivet, vilket också görs idag i stor utsträckning. Föreningslivet gör fantastiska insatser och det ska vi stötta ändå mer från kommunens sida!

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 8. Vi vill arbeta aktivt tillsammans med polisen för att vi ska få en trygg miljö. Det vill vi göra genom att bland annat:
  – Utveckla arbetet i de brottsförebyggande råden
  – Tillsammans med föreningslivet, övriga organisationer och det privata näringslivet arbeta för att skapa trygga mötesplatser för ungdomar att tillbringa sin fritid på
  – Instifta ett extra föreningsbidrag “Tryggare Strängnäs” till nattvandring och andra trygghetsskapande åtgärder som även bidrar till integration

  JA
  Mia Nerby
  Gruppledare
 9. Vi samarbetar mellan skola, social och polis idag. Det är ett samarbete som måste stärkas så att vi fångar upp individerna tidigt och i första hand hjälps åt med det förbyggande arbetet i andra hand ser till så att man blir omhändertagen om så krävs. Vi ska fortsätta arbeta med vårt Brottsförebyggande råd. Vi ska öka antalet vuxna på gator o torg bla. genom fler samarbeten med föreningslivet, polisvolontärerna är ett bra exempel på engagemang som gör skillnad.

  JA
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande