Kan du lova att närvaron av poliser och väktare ökar på kvällar och helger för ökad trygghet och mindre brott?

 1. Tack för din fråga!
  Detta är inte en kommunal fråga men vi uppmuntrar utökat samarbete med polisen, för ett tryggare samhälle. Vi kommer göra vad vi kan på kommunal nivå för att säkra tryggheten i Strängnäs Kommun!

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare
 2. Det ska kännas tryggt att bo i Strängnäs kommun. Vi kommer att bedriva ett aktivt samarbete tillsammans med den lokala polisen för att skapa en tryggare miljö och utveckla arbetet i de lokala brottsförebyggande råden. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan polisen, kommunen och föreningslivet med ökad nattvandring. Exakt hur många poliser vi kan få till Strängnäs är ju inte en lokal, utan nationell fråga som måste ställas till riksdagspolitikerna.

  NEJ
  Mia Nerby
  Gruppledare
 3. Vi har i vårt nationella valmanifest föreslagit 10 000 fler poliser vilket skulle innebära 34 poliser till vår kommun. Det skulle öka polisnärvaron markant. Då kan även varje skola få en polis knuten till sig och kan arbeta förebyggande med ömsesidigt förtroende och respekt. Vi måste bryta utanförskapet för de som sprider otrygghet i vår kommun. Vi behöver fånga upp ungdomar tidigt genom förstärkt lokalpolis men även ett stärkt civilt samhälle med samarbete mellan skola, föräldrar och polis.

  JA
  Tomas Aldrin Walter
  Vice ordförande och kandidat till kommunfullmäktige
 4. Vi föredrar att använda kommunens resurser till fältassistenter från socialkontoret för att generellt öka trygghet och förebygga brott än till att köpa in väktartjänster. Även om kommunen ska ha nära samarbete med Polisen så kan kommunen inte styra över deras närvaro.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 5. Vi vill skapa mer trygghet och motverka brott i kommunen och ser gärna fler poliser. Hur många det blir beror på vilka förutsättningar polisen får från riksdag och regering. Kommunen ska dock ha en aktiv dialog med polisen för att få dem att prioritera närvaro i vår kommun. Väktare och övervakningskameror används redan i dag och kan givetvis komma att öka. Annat som är viktigt för att skapa trygghet är annars bra samarbete mellan skola, vårdnadshavare, socialtjänst, föreningar och kommun.

  NEJ
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 6. Det viktigaste anser vi är att arbeta förebyggande och stärka samarbetet mellan skola, vårdnadshavare, socialtjänst och aktörer från övriga samhället t ex idrottsföreningar.
  Antalet poliser är en nationell fråga, men vi ser gärna att det blir fler. Övervakningskameror och fler väktare/ordningsvakter kan vi från kommunens sida se till att det finns på utsatta platser för att öka tryggheten.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 7. Att lova ökad närvaro av något som kommunen inte styr över går inte. Däremot måste kommunen ha ett bra samarbete med polisen hela tiden. Kommunala väktare/ordningsvakter är möjligt, och har utökats senaste tiden. Men samtidigt som lösningar görs för att förstärka tryggheten måste det mer långsiktiga arbetet fortgå med att arbeta förebyggande.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 8. Tack för frågan Kristina!
  Polisen måste få tillräckliga resurser och verktyg för att förhindra brott. Vi vill ha fler lokalpoliser och det är något MP driver nationellt. Kommunen ska ha ett nära samarbete med och stötta polis, föreningsliv och initiativ som nattvandring, för fler vuxna på stan kvällstid. Vi behöver bli bättre på att fånga upp de personer som sprider otrygghet. Väktare och övervakningskameror ska kunna sättas in när det behövs men det är ett sista steg.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 9. Vi vill ha fler poliser men det är en fråga vi driver nationellt. Vi har ett bra samarbete med polisen lokalt,vi har ökat väktarnärvaron på strategiska platser. Vi har också inrättat sk. paragraf 3 områden på flera platser för att vi där ska kunna ha ordningsvakter med större befogenheter att ingripa. Fler vuxna på stan är en viktig del i vårt trygghetsarbete och där har vi bla.polisvolontärer som gör ett otroligt jobb och vi arbetar för att få fler aktörer att aktivera sig i kvällsvandringar.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande