Kan du lova att kommunens bostadsbolag ökar sitt byggande av hyresrätter?

 1. Det är ett faktum att hyresrätter är något som efterfrågas. Kommunen bör därför bygga fler, mindre hyresrätter för att framför allt ge unga en chans att komma in på bostadsmarknaden. Det finns även äldre som sålt sitt hus och inte vill investera i en ny bostad samt personer som vill bo i hyresrätt för att kunna bo problemfritt, även om de kanske har råd att köpa en bostad. För att finansiera nybyggnation kan vi tänka oss att sälja ut delar av det befintliga kommunala bostadsbeståndet.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 2. Vi kan inte lova, men vi kommer sträva efter att det byggs fler hyresrätter av kommunens bostadsbolag, och även av privata aktörer. För det är viktigt att prioritera små billiga lägenheter för ungdomar som vill flytta hemifrån och för pensionärer som vill bo mer praktiskt.

  NEJ
  Georg Lagerstedt Örsbäcken
  Toppkandidat
 3. Vi kommer att arbeta för att ändra ägardirektiven för bostadsbolaget till att de ska bygga hyresrätter. För att få en fungerande bostadsmarknad där unga kan flytta hemifrån, äldre kan byta villa till hyresrätt och familjer som behöver byta till större lägenhet kan göra det så måste det finnas fler hyresrätter med låga hyror. De hyresrätter som byggs idag i Strängnäs har alldeles för höga hyror. Där behöver det kommunala bostadsbolaget bidra med att bygga de hyresrätter som idag är för få.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga!
  Vi kan i dagsläget inte lova fler nya hyresrätter då kommunens ekonomi är ansträngd och soliditeten låg. För oss är det viktigt att få igång byggandet av trygghetsbostäder så att vi får igång en positiv flyttkedja samt andra positiva effekter av det vad gäller trygghet, hemtjänst o.s.v. Däremot ställer vi oss positiva till de privata aktörer som visat intresse att bygga hyresrätter i kommunen och kommer att uppmuntra och stödja dessa byggen.

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare SD Strängnäs
 5. Vi kan inte lova, men vi kan arbeta för att det byggs fler hyresrätter. Lyckligtvis är det nu flera privata aktörer som har visat intresse för att bygga hyresrätter, vilket inte har skett på många år.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 6. Kommunens bostadsbolag ska bygga hyresrätter, det finns inskrivet i deras ägardirektiv. Det kommer snart att vara inflyttning i små servicelägenheter i Strängnäs. Trygghetsbostäder för seniorer i hyreslägenhetsform planeras i Stallarholmen, Åker och lite längre fram i tiden även Strängnäs. Dock är kommunala bostadsbolaget inte så stort och har inte de ekonomiska musklerna att bygga jättemycket. Positivt då att flera olika privata aktörer nu bygger hyreslägenheter också.

  JA
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 7. Tack för frågan!
  Kommunens bostadsbolag bygger och ska fortsätta att bygga hyresrätter. Just nu finns ett ökat intresse bland privata aktörer att bygga “vanliga” hyresrätter så då prioriterar vi bygga hyresrätter i form av trygghetsbostäder för äldre. Övriga hyresrätter som byggs av bolaget ska möta den efterfrågan som de privata eventuellt inte uppfyller. Ex. små hyresrätter.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 8. Vi planerar nu att främst använda bostadsbolaget för att skapa sk. Trygghetsbostäder. Genom goda kontakter med marknaden ser vi att det nu är många aktörer som vill bygga hyreslägenheter i vår kommun. Finns det andra som vill bygga så ska vi inte bygga med vårt egna bolag då koncernens finansiella ställning är mycket ansträngd och kräver hårda prioriteringar.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande