Kan du lova att inte bygga bort pendlarparkeringen vid Läggesta station? Vi tågpendlare är många och vi måste kunna parkera bilen vid stationen.

 1. Tack för frågan!
  Det ska vara lätt att ta sig till tåget. Det antal parkeringar som behövs (vare sig det är fler eller färre än idag) ska finnas. Vi ser samtidigt positivt på att skapa fler attraktiva sätt att ta sig till och från Läggesta. Om de slår väl ut kanske färre parkeringar kommer behövas i framtiden. Men till dess ska de vara kvar.

  JA
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 2. Det är viktigt att det finns gott om parkeringar på Läggesta. Parkeringen ska kompletteras med möjligheten att ladda sin elbil och med ökad säkerhet genom kameraövervakning så att man kan lämna bilen över natten.

  JA
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 3. Hela Läggestaområdet växer och för kristdemokraterna är det viktigt att behålla parkeringen då vi vill underlätta för pendlarna. Den ska självklart även vara avgiftsfri.

  JA
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 4. Området kring Läggesta station ska utvecklas i positiv riktning gällande mer verksamhet och service. Parkeringsplatser måste finnas i den omfattning som krävs för att tågpendlingen ska underlättas.

  JA
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 5. Många är beroende av bilen för att ta sig till och från tåget och då behövs det självklart även parkeringsplatser. Samtidigt ser vi gärna en utökad kollektivtrafik, så att fler resenärer kan välja bussen istället för bilen.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 6. Det ska finnas gott om platser utan avgift i både Strängnäs och Läggesta. Det ska vara lätt, billigt och smidigt att byta bort bilen för kollektivtrafik.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Självklart ska det finnas gott om parkeringsplatser vid våra tågstationer.

  JA
  Lina Boy
  Gruppledare
 8. Ja, det kan vi lova! Vi har många pendlare i vår kommun och det är oerhört viktigt att det fungerar på ett smidigt sätt. Det ska finnas gott om plats på parkeringen. Det ska även vara enkelt att ta sig till tåget med kollektivtrafiken eftersom vi gärna ser att fler åker buss.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare