Kan du lova att fortsätta satsa på Mötesplats Stallarholmen, Mötesplats Mariefred och Mötesplats Åker?

 1. Tack för din fråga!
  Vi ser mycket positivt på utvecklingen av våra mötesplatser och ser ett stort behov av dessa. Det är något vi har med i vårt valmanifest inför valet så det är en mycket viktig och prioriterad fråga för oss!

  JA
  Lina Boy
  Gruppledare SD Strängnäs
 2. Det är viktigt att det finns mötesplatser i alla större kommundelar. Vi vill också satsa på en Mötesplats Strängnäs och föreslår därför att kommunen köper det gamla tingshuset vid Gyllenhjelmstorget. Där kan vi skapa en central mötesplats med utrymme för kulturella utbyten och aktiviteter för Strängnäsbor i alla åldrar.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 3. Vi vill fortsätta att utveckla medborgardialog och möjlighet till inflytande för medborgarna. Mötesplatskonceptet fungerar och vi vill fortsätta att satsa på det.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare
 4. Kristdemokraterna vill fortsätta satsningen på mötesplatserna i kommunen. Dock krävs stor hjälp av civilsamhället. Mötesplatser bygger på att föreningslivet fungerar fullt ut och ansvarar för skötsel och drift med hjälp av bidrag från kommunen. Vi ser ett behov av mötesplatser i samtliga kommundelar, även i Strängnäs.

  JA
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 5. I vår Majoritetsförklaring denna mandatperiod fanns det med att etablera mötesplatser i alla kommundelar. Vi vill nu fortsätta utveckla dessa. I samverkan med medborgare, civilsamhället och privat näringsliv får vi en dynamik i våra olika kommundelar, där mötesplatserna är ett naturligt nav.

  JA
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 6. Vi tror på våra mötesplatser och behovet av att utveckla dessa till att vara långsiktigt hållbara knutpunkter för alla våra invånare i alla våra orter.

  JA
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 7. Ja, det kan vi definitivt lova. Vi går till val på att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare