Kan du lova att det byggs cykelväg från Sanda in till Strängnäs?

 1. Tack för din fråga!
  Vi ser positivt på den cykelplan som är antagen och ser att det finns behov och positiva effekter av att bygga ut cykelvägarna i kommunen. Dock kan vi inte lova exakt vilka sträckor det blir kommande mandatperiod då kommunens ekonomi är ansträngd och vi behöver prioritera de resurser som finns.

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare
 2. På sikt bör alla kommundelar vara sammanbundna med cykelvägar. Sträckan Sanda-Strängnäs finns även med i kommunens cykelplan, som antogs förra året. Exakt när en sådan cykelväg kan finnas på plats är dock svårare att säga, det handlar givetvis om prioriteringar och när det finns pengar.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 3. Det är en sträcka där det behöver byggas en enklare cykelväg utmed vägen för att göra trafiksituationen säkrare för cyklister. Det är däremot en lång sträcka som vi inte kan lova byggs under mandatperioden.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 4. Säkra cykelbanor är en högt prioriterad fråga för oss. Vi kommer därför arbeta för ett sammanhängande och trafiksäkert nät med cykelbana i kommunens alla tätorter. En cykelväg från Sanda in till Strängnäs centrum är en sträckning som vi lovar att prioritera under kommande mandatperiod.

  JA
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 5. Tack för frågan Petra!

  Det är en prioriterad sträcka och vi avsätter extra resurser för att bygga ut cykelvägarna snabbare än idag. Att den hinns med under nästa mandatperiod ser jag som troligt men jag vågar inte lova.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 6. Här blandas svar hej vilt med både Ja och Nej men jag tror att de flesta partier har samma intentioner. Vi vill ha säkra cykelvägar i vår kommun, vi vet att det främjar både miljön och folkhälsan att cykla. Vi vet också att det kostar en hel del och ibland har vi inte ens rådighet över frågan (där Trafikverket också är en aktör). Vi har däremot svårt att lova exakt när dessa kan genomföras. Så ett tråkigt politiskt svar; vi tar med oss frågan i kommande prioriteringar.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 7. Att vi skapar säkra cykelvägar som möjliggör att ta sig mellan olika delar i kommunen är viktigt. Den här sträckan är sammankopplad med väg 55 där Trafikverket är väghållare vilket gör att vi inte kan lova att denna sträcka blir av under kommande mandatperiod.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 8. I den antagna cykelplanen finns sträckan med. När i tiden den kommer att byggas är ju en fråga om prioritering. Det finns fler sträckor inom kommunen som är angelägna.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare