Kan du lova att det byggs cykelbana från Merlänna in till Strängnäs?

 1. Tack för din fråga!
  Vi ser positivt på den cykelplan som är antagen och ser att det finns behov och positiva effekter av att bygga ut cykelvägarna i kommunen. Dock kan vi inte lova exakt vilka sträckor det blir kommande mandatperiod då kommunens ekonomi är ansträngd och vi behöver prioritera de resurser som finns.

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare SD Strängnäs
 2. Behovet att cykelvägar är mycket stort i kommunen. 2017 antogs en cykelplan av kommunfullmäktige där cykelväg ut till Merlänna även finns med, mycket positivt! Hela kommunen ska leva. Utbyggnad av cykelbana till Merlänna kräver också gott samarbete mellan kommun, region och stat, b.la. eftersom kommunen inte själva äger vägnätet på denna sträcka.

  JA
  Georg Lagerstedt Örsbäcken
  Toppkandidat
 3. Det skulle vara bra med en cykelbana till Merlänna och det är något som borde finnas framöver. Det är däremot en mycket lång sträcka utmed 55:an eller på annan mark som inte är kommunal. Vi kan inte lova att det byggs en cykelbana mellan Merlänna och Strängnäs under kommande mandatperiod, om det inte skulle kunna hanteras i samband med en större ombyggnad av 55:an.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 4. Vi har en cykelplan som antogs av kommunfullmäktige förra året där denna sträcka finns med. När det blir är dock osäkert, det handlar ju om prioriteringar vilka sträckor som ska byggas ut först.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 5. Vi vill satsa på cykelbanor eftersom det uppmuntrar till mer cyklande samt ökar trafiksäkerheten. Det långsiktiga målet är att alla kommundelar ska vara sammanbundna med bra cykelvägar, så även Merlänna. Exakt när detta kommer att ske är dock svårt att säga, det handlar i slutändan om prioriteringar.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 6. Säkra cykelbanor är en högt prioriterad fråga för oss. Vi kommer därför arbeta för ett sammanhängande och trafiksäkert nät med cykelbana i kommunens alla tätorter. Exakt vilka cykelbanor som kommer att prioriteras under kommande mandatperiod får en översyn påvisa.

  NEJ
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 7. Vi kan inte lova det kommande mandatperiod men det finns med i vår Cykelplan och vi pekar därmed på viljeriktningen. Det görs nu en åtgärdsvalstudie sk. ÅVS på hela väg 55 från Norrköping till Uppsala, i det arbetet kommer även cykelvägar att utredas. Slutligen är det en finansieringsfråga där vi vill kostnadsberäkna gruscykelvägar då det medför funktion men till lägre kostnad som vid senare tillfälle kan skalas upp med asfaltsbeläggning. Vi har ett bra exempel mellan Stallarholmen och Gesta.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 8. Tack för frågan!
  Vi vill bygga ut cykelbanorna mellan alla kommunens orter och med elcyklar finns stor potential att flera faktiskt väljer cykeln även för längre sträckor. Miljöpartiet i Strängnäs har en extra årlig klimatinvesteringsbudget på 10 mkr i våra budgetförslag och en del av de medlen vill vi använda för att bygga ut cykelbanorna i en snabbare takt. Vi vill även initialt bygga mer med packat stenmjöl istället för dyr asfalt för att ha råd med längre sträckor.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 9. Denna sträckning finns med i cykelplanen men det är en prioriteringsfråga framöver. Cyklismen främjar både miljön och folkhälsan så det är viktigt att vi kontinuerligt förbättrar och bygger ut våra cykelbanor.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd