Kan du lova att det blir mer handel i Strängnäs centrum?

 1. Kommunen kan medverka till att göra våra stadskärnor i Strängnäs och Mariefred mer attraktiva. Detta genom förtätning, så att fler bor i stadskärnorna, vilket ger ett större kundunderlag. Bättre trafik- och parkeringslösningar måste till samt utökade lösningar för såväl cyklister och gångtrafikanter. Det ska kännas trivsamt att vistas i våra stadskärnor, viket ger positiv inverkan på handel och turism.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 2. Tack för din fråga!
  Vi ser att efterfrågan och utbud inte möter varandra i centrum idag. Vi tittar bl.a. på möjligheten att utveckla företagsamheten med kontorshotell och liknande vilket skulle leda till en ökad efterfrågan på bl.a. restaurang- och caféutbud. Självklart ska vi främja den handel som efterfrågas i centrum men utbud måste möte efterfrågan såväl för företagare som konsument.

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare SD Strängnäs
 3. Detta är en av våra viktigaste frågor. Vi vill på olika sätt skapa förutsättningar för en levande stadskärna och centrumhandel i Strängnäs stad. Det gör vi bland annat genom att skapa centrala mötesplatser, satsa på kultur och turism och göra det enklare att starta och driva företag. Vi ser också gärna att befolkningen ökar i och runt stadskärnan. Fortsatt expansion av den externa handeln får inte heller ske på bekostnad av centrumhandeln.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot av kommunstyrelsen
 4. Vi vill ha ett levande centrum med restauranger, caféer och affärer, gärna med specialaffärer och sällanköpshandel. Vi kan underlätta för att det ska vara attraktivt att etablera sig i Strängnäs centrum, men kommunen kan inte ha en direkt styrning så vi kan inte lova. Vi vill ha den länge diskuterade stadsbusslinje 4 för att göra Solberga tillgängligt för de som bor i centrum.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 5. Tack för frågan Rima!
  Eftersom kommunen inte har direkt rådighet över det så kan jag inte svara ja. Däremot lovar jag att vi kommer fortsätta jobba för en mer levande stadskärna både vad gäller handel och kaféer/restauranger. Trevliga och gång- och cykelvänliga miljöer och en förtätning av stadskärnan för att öka kundunderlaget är två konkreta effektiva åtgärder som vi jobbar för.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd och 1:a namn på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige
 6. För KD är det viktigt att behålla och öka handeln i centrala Strängnäs. Det ska inte krävas en resa till Solberga för att till exempel stadens äldre innevånare ska kunna handla. Ett levande centrum är viktigt för turismen men även för trivseln bland stadens invånare. Strängnäs centrum ska vara en intressant mötesplats med butiker, restauranger och caféer. Därför är det viktigt att vi ger goda samt enkla förutsättningar för att driva handel i Strängnäs centrum.

  JA
  Tomas Aldrin Walter
  Vice ordförande och kandidat till kommunfullmäktige
 7. Kommunen har inte full rådighet över denna fråga så vi kan inte lova. Men vi lovar att arbeta för att göra Strängnäs centrum attraktivt för ökad besöksnäring, etablering av företag och turism. Vi arbetar med förutsättningar till förtätning av boende i centrum som ger ökad befolkningsmängd i stadskärnan och högre kundunderlag för nyetablering av handel. I samverkan med föreningar som t.ex Mitt Strängnäs främjas handeln och centrumutvecklingen genom evenemang och marknadsföring, och vi som kommunmedborgare kan alla dra vårt strå till stacken genom att handla mer hemma.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 8. Det är klart att vi gärna ser en ökad handel i Strängnäs tätort och en levande stadskärna. Dock ser vi inte att vi kan lova det utifrån att det är privata aktörer som måste vilja etablera sig hos oss i kommunen. Vi ska självklart från kommunens sida stötta så gott vi kan för att underlätta möjligheterna att driva företag här, men ett stort ansvar vilar också på Centrumföreningen och de privata fastighetsägarna som hyr ut företags- och butikslokaler.

  NEJ
  Mia Nerby
  Gruppledare
 9. Vi som kommun skapar förutsättningar för etableringar, vi driver inte centrumhandel. Vi kan däremot lova att fortsätta arbetet med att attrahera byggföretag till Strängnäs kommun som därmed förtätar staden och skapar bättre underlag för handel i stadskärnan. Vi kommer även att tillsammans med Mitt Strängnäs fortsätta utveckla attraktiviteten och få in fler evenemang i staden för att skapa större flöde av potentiella kunder och då samtidigt möjliggöra parkeringar för invånare och besökare.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande