Kan du lova att bygga gång- och cykelväg från Slottsfogdevägen i Mariehovsviken utmed Ärnäsvägen och ansluta till befintlig från Ektorpsvägen?

 1. Tack för din fråga!
  Vi ser positivt på den cykelplan som är antagen och ser att det finns behov och positiva effekter av att bygga ut cykelvägarna i kommunen. Dock kan vi inte lova exakt vilka sträckor det blir kommande mandatperiod då kommunens ekonomi är ansträngd och vi behöver prioritera de resurser som finns.

  NEJ
  Lina Boy
  Gruppledare
 2. I den cykelplan som antogs förra året finns sträckan mellan Ektorpsvägen och Bondängen med som tänkbar cykelväg. Den skulle i så fall även ansluta till Slottsfogdevägen. Exakt när en sådan cykelväg kan finnas på plats är dock svårare att säga, det handlar så klart om prioriteringar.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 3. Säkra cykelbanor är en högt prioriterad fråga för oss. Vi kommer därför arbeta för ett sammanhängande och trafiksäkert nät med cykelbana i kommunens alla tätorter. Exakt vilka cykelbanor som kommer att prioriteras under kommande mandatperiod får en översyn påvisa.

  NEJ
  Catharina De Geer
  Gruppledare
 4. Det är en sträcka som finns med i cykelplanen, men vi vill prioritera cykel- och promenadvägen genom Fågelsången. Att sätta belysning utmed gångvägen genom Fågelsången och sen förbättra den hela vägen fram till Strandbadet är vår prioritering. Den har liknande effekt genom att koppla Tredje backe till centrum. Det bör på sikt bli en enklare cykelväg hela vägen till Ärnäs respektive Kalkudden, då kommer den aktuella biten med.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 5. Tack för frågan!
  Vi avsätter extra resurser för snabbare utbyggnad av cykelbanor i hela kommunen. Men att just den sträckan hinns med kommande mandatperiod kan jag inte lova.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 6. Vi vill prioritera att stärka stråket genom Fågelsången i linje med vår presenterade plan för det området.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 7. I den cykelplan som antogs förra året finns sträckan med. När i tiden det blir är ju en fråga om prioritering. Det finns fler sträckor i kommunen som är angelägna.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 8. Finns med i cykelplanen. Bra med cykelväg som ansluter ut mot Bondängen där det även finns en stor arbetsplats. Tror dock som en del övriga att vi ska prioritera att få ordning på stråket ut mot Strandbadet genom Fågelsången.

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd