Kan du lova att badhuset i Åker kommer att utöka sina öppettider även till lördagar och söndagar?

 1. Åkersbadet har tidigare varit öppet på lördagar men stängde pga för få besökare. Det är inte ur kostnadssynpunkt möjligt att ha personal på plats och badhuset i drift med litet besöksunderlag. Däremot vill vi marknadsföra badhuset mer kraftfullt så fler kommuninvånare får upp ögonen för vilket trevligt litet badhus som alla kan ha tillgång till. Vem vet om det då kan finnas möjlighet att öppna på lördagar igen?

  NEJ
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 2. Vi utreder nu förutsättningarna för ett nytt badhus på Larslunda sportcenter.

  NEJ
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande
 3. Vi prioriterar klimat, skola och äldreomsorg. Så lågt som intresset för badhuset på helger har sett ut så kan vi inte lova att ha det bemannat de tiderna.

  NEJ
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 4. Åkersbadet är en resurs för att lära alla barn att simma och ge god motion för alla. Då måste det vara möjligt att bada och simma även på helgerna. Det har tidigare varit få badande på helger men vi vill prova igen under mandatperioden. Öppettiderna bör då inte vara samma som Thomasbadets, så att baden inte konkurrerar om besökare och personal.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare
 5. I dagsläget finns inte riktigt underlag för ökat öppethållande. Men med planerad inflyttning till Åker kan säkert underlag finnas längre fram.

  NEJ
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 6. Det behövs alternativ för att avlasta det i dag hårt utnyttjade Thomasbadet. Då kan utökade öppettider i Åker vara en tänkbar lösning. I ett längre perspektiv behöver vi se över möjligheterna att bygga ett nytt och större badhus i Strängnäs.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 7. Vi kan tyvärr inte lova öppettider på helger på badhuset i Åker. Om förutsättningarna ändras med ett större intresse kommer vi självklart se över möjligheterna om ekonomin tillåter.

  NEJ
  Catharina De Geer
  Gruppledare