Kan du lova att alla barn får det stöd i skolan som de har rätt till enligt skollagen utan att vi föräldrar måste slåss för att våra barn ska få det?

 1. Tack för frågan!
  Ja, allt annat är ett fiasko!

  JA
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd och 1:a namn på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige
 2. Tack för din fråga!
  Alla barn har rätt till utbildning utifrån sina egna unika förutsättningar. SD lanserade 2016 Singaporemodellen där grundpelaren från Singapore är:
  Bring out the best in every child!

  JA
  Lina Boy
  Gruppledare SD Strängnäs
 3. Vi har under flera mandatperioder avsatt medel i våra budgetförslag för att kraftigt öka resurserna till skolan, även specifikt för att stötta grupper och individer med behov av särskilt stöd. Det är en av de frågor som står oss närmast. Idag går för få elever ut med godkända betyg i alla ämnen. Som vi ser det beror det på att många elever inte får det stöd de behöver. Att ändra på det är avgörande för individer och för samhället.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare
 4. Självkart måste vi uppfylla de krav som Skollagen ställer, det är inget som någon ska behöva strida för – det ska vara en självklarhet!

  JA
  Mia Nerby
  Gruppledare
 5. Vi har under hela mandatperioden kämpat för att skolans verksamhet ska få mer resurser eftersom den under M och S styre är kraftigt underfinansierad. Strängnäs är bland den fjärdedel av landets kommuner som lägger minst resurser på elevhälsan. Det ska vara en självklarhet – inte en kamp – att få det stöd som varje elev har rätt till för att kunna utvecklas till sin fulla potential utifrån sin egen förmåga.

  JA
  Pia Steensland
  Riksdagskandidat, ledamot i Kommunfullmäktige och i Barn- och utbildningsnämnden
 6. Tack för frågan.
  Vi har under hela mandat perioden krävt att vi ska ha en fungerande elevhälsa. Där barn ska få det stöd dom behöver.

  JA
  Tiina Ihatsu-Harder
  Ersättare i Barn och Utbilningsnämnden
 7. Skollagen är tydlig med att varje elev ska få resurser till utbildning efter sina förutsättningar och behov. Att varje elev ska få en så god utbildning det bara går har också varit vår målsättning under många år. Därför har vi i vår årsplan för 2018 föreslagit att 90 miljoner kronor ska tillföras skolans verksamhet senast 2019 och där elevpengen ökas med 60 miljoner kronor för 2018.

  JA
  Håkan Bertilsson
  2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
 8. Skollagen är tydlig och något som vi ska och måste följa. Det är skolan som ger stöd och politiken ska se till att förutsättningarna finns. Vi vill stärka elevhälsan men också vårt redan påbörjade arbete tillsammans med socialnämnden som rör tidiga insatser. Vi tror att samverkan mellan, familjer, skola, socialnämnd och landsting är viktigt för att kunna möta alla barn och ge rätt förutsättningar och stöd i rätt tid.

  JA
  Maria Ehrnfelt
  Ordförande, barn och utbildningsnämnden