Kan du lova att aktivt arbeta för fler nyetableringar av företag i Strängnäs kommun?

 1. Vi vill få nya företag att etablera sig i kommunen och ge dem som redan är här bra förutsättningar att växa. Det ska vara enkelt och attraktivt att starta och driva företag i Strängnäs kommun. Vi måste också arbeta aktivt för att få ännu bättre kommunikationer såväl inom som till och från kommunen, både via väg och järnväg.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 2. Vi ser med viss oro på utvecklingen av Strängnäs med många som pendlar och fler äldre. Det behövs arbetsplatser lokalt i Strängnäs inom flera olika branscher. Vi kan lova att vi kommer att arbeta för fler nyetableringar.

  JA
  David Aronsson
  Gruppledare
 3. Vi i Centerpartiet vet att företagen för Sverige och Strängnäs kommun framåt. Därav har vi givetvis en god inställning till befintliga verksamheter och till nya företag som vill etablera sig här. Att vara företagare ska vara enkelt i vår kommun och vi ska bistå med hjälp och support.

  JA
  Georg Lagerstedt Örsbäcken
  Toppkandidat
 4. Företagsetablering är en förutsättning för fler jobbtillfällen, vilka i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter och en förbättrad välfärd. Vi kommer arbeta aktivt för att öka kommunens lyhördhet för näringslivets behov. Det ska vara lätt att göra rätt som egenföretagare. Administrationen ska minimeras. Kommunens attraktiva läge inbjuder även till en etablering av exempelvis logistikföretag. Vi vill att kommunen mer aktivt söker upp potentiella företag för att presentera vår kommuns fördelar.

  JA
  Pia Steensland
  Riksdagskandidat, ledamot i Kommunfullmäktige och i Barn- och utbildningsnämnden
 5. Tack för din fråga!
  Så väl stora som små företag är viktiga för oss! Vi är en väldigt företagsam kommun och det ska vi utveckla ytterligare.

  JA
  Lina Boy
  Gruppledare
 6. Ja, Liberalerna arbetar för att hela kommunen genomsyras av en positiv attityd till företag och entreprenörskap. En företagsvänlig kommun ger attraktionskraft, tillväxt och jobb. Därmed skapas resurser för en trygg skola och omsorg. Vi vill se ett tätare samarbete mellan näringslivet och kommunen som bygger på en känsla av öppenhet och förtroende. Beslutsvägarna ska vara korta och tydliga.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 7. Det ska vara attraktivt och enkelt att både etablera och driva företag i Strängnäs kommun.

  JA
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 8. Vi vill jobba vidare med att skapa förbättringar för att det ska vara tydligt och enkelt att komma i kontakt med kommunen gällande nyetableringar eller utveckling av befintliga företag. Fortsätta med Dukat Bord. Det ska vara en anda av tillväxt och utveckling. För att få företag att etablera sig behöver vi jobba gemensamt med många frågor b.la kring infrastruktur och hur vi sätter bilden av vår egen kommun som en attraktiv plats att vilja etablera sig på.

  JA
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 9. Vi jobbar hela tiden med frågan, de kommunala mindre etableringsbara områdena är nu fullt etablerade och vi öppnar nu upp nya områden. Det finns flera aktörer som är duktiga på att attrahera nyetableringar, vi ska fortsätta ha god kontakt med dessa. Bra förbindelser både fysiska och digitala är viktigt. Vi ska bli än tydligare med vår vision om platsen och att det inte handlar om att etablera sig i Strängnäs eller i Stockholm utan om att etablera sig i Strängnäs OCH i Stockholm.

  JA
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande