Kan du lova någon mer fritidsgård i ytterområdena eller aktiviteter för ungdomarna på kvällar och helger?

 1. Vi socialdemokrater prioriterar kultur, idrott och fritidsverksamhet för barn. Vi vill öka samverkan med föreningsliv och studieförbund samt påbörja arbetet med kulturskola i Oxelösund.

  NEJ
  Calinge Lindberg
  Förste vice ordförande Kultur och fritidsnämnden
 2. Tack för frågan, Vi kan inte lova en fritidsgård i ytterområdena. Men Vi i Sverigedemokraterna kommer jobba för att det ska öppnas en ny Fritidsgård i peterslund eller sunda området.

  NEJ
  Jannike Zetterman
  Vice Ordförande, Sverigedemokraterna Oxelösund
 3. Vi anser att de aktiviteter som ordnas av Koordinaten är tillräckliga. Det är inte rimligt med fler fritidsgårdar i en kommun av Oxelösunds storlek.

  NEJ
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 4. Ja, vi lovar att verka för detta. En kommun är mer än sitt centrum, alla betalar skatt, även de som bor i “ytterområdena”. Om det sedan kan bli en komplett ungdomsgård eller aktiviteter i annan form, som frågeställaren nämner, återstår att se. Kanske kan ett ökat samarbete med stiftsgården Stjärnholm ske? Peterslund och Inskogen ska enligt planerna växa med nya bostäder. Barn och unga får inte glömmas bort i den processen!

  JA
  Bo Höglander
  Gruppledare
 5. Koordinaten ska fortsätta fungera som ett allaktivitetshus, informationscenter och ett kulturnav i kommunen för alla åldrar. Vi vill ha en avgiftsfri kulturskola. Vi vill tillgodose hallbehoven för föreningar som idag är aktiva och har behov av inomhusytor såsom tennis, fotboll, ridverksamhet och innebandy kan man säkra att nuvarande fritidsutbud kan behållas och utvecklas. Det är en viktig prioritet som dessutom kommer att innebära att kultur- och fritidslivet stärker kommunens platsvarumärke.

  NEJ
  Patrik Renfors
  Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 6. Oxelösund är trots allt inte så stor. Jag tror att det vore svårt att ha ytterligare en fritidsgård i något ytterområde. KD välkomnar föräldrainsatser eller frivilliga initiativ och kanske kan kommunen stödja på något sätt?

  NEJ
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige