Kan du lova att solpaneler installeras på kommunens tak och därmed vara en förebild för privata husägare?

 1. Vi i Miljöpartiet har tagit fram flera förslag om solceller på kommunens och kommunbolagens tak. Senast om solceller på den nya skolan som nu ska byggas. Två solcellsanläggningar har också färdigställts och fler är under planering. Vår målsättning är att alla lämpliga tak av både miljöskäl och ekonomiska skäl ska förses med solpaneler. Genom Oxelö Energi erbjuds också fritidshus- och villaägare, bostadsrättsföreningar, företag mfl solcellspaket där hjälp med bidragsansökan, montage mm ingår.

  JA
  Björn Johansson
  Ordförande
 2. Det finns solcellsanläggning som det kommunala bostadsbolaget Oxelö Energi har installerat samt att det planeras fler anläggningar.
  Kan inte lova att det sker just på Kommunhuset då jag inte könner till de tekniska detaljerna om det är möjligt.
  Men M är positiva till att det anläggs. Oxelö Energi erbjuder information och offerter på anläggningar.
  För mig som Moderat är det viktigt att de privata investeringarna ökar och att vi som politiker jobbar för detta.

  NEJ
  Dag Bergentoft
  Oppositionsråd
 3. KD är positiv till förnybar energi. Vi måste ta till vara på den värld vi har och lämna över den i gott skick till våra barn. I vår kommun har Oxelö Energi installerat solceller på kommunala anläggningar. Det är positivt om vi minskar utsläpp av fossila bränslen och därför ska den nya skolan byggas i hög energiklass. Varje ny- och ombyggnation ska därför ske med miljöaspekten i beaktande.

  JA
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige
 4. Vi socialdemokrater kan lova att fortsätta arbetet med att installera solpaneler i Oxelö Energis regi på kommunala fastigheter. Däremot måsta man välja tak som har bra förhållanden och kan leverera mycket el. Vi har nu paneler på Centralförrådet på Sjögatan och på Reningsverkets tak. Ramdalsskolans tak kommer som nästa objekt.

  JA
  Inge Ståhlgren
  Ordförande Miljö -och samhällsbyggnadsnämnden
 5. En del solpaneler har redan installerats på några av kommunens fastigheter. Jag anser att vi bör utöka installationen av solpaneler men en sådan investering måste också avvägas mot andra investeringar som sker i kommunen. Över tid så kommer fler solpaneler att installeras.

  NEJ
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 6. Självklart! Detta är en fråga som Centerpartiet driver. Vi var först med att uppmuntra Bostadsrättsföreningen Furan med vårt miljöpris. Där tog man initiativ till solpaneler på sitt tak. Kommunen följde efter och gav även sitt miljöpris till föreningen. Oxelösunds kommun äger många fastigheter, direkt och indirekt genom sitt allmännyttiga bostadsbolag Kustbostäder. Här finns massor att göra och jag tror att det redan är på gång.

  JA
  Bo Höglander
  Gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Det finns redan idag solpaneler hos Oxelö Energi.
  Det är en bra tanke men utökning av solpaneler i kommunen måste avvägas mot de andra investeringarna som sker i kommunen.

  NEJ
  Jannike Zetterman
  Vice ordförande
 8. Vi har redan installerat solceller på centralförådet, nere i fiskehamnen och reningsverket och på nästa kommunstyrelsemöte kommer ett annat ärende upp dä vi tänker installera solceller på ramdalsskolans tak. Sen får vi aktivt söka statsbidrag för att öka på takten för att fortsätta arbetet med kommunen många platta tak.

  JA
  Patrik Renfors
  Gruppledare