Kan du lova att våra skolbarn slipper stå i bussarna till skolan. Framför allt de som går på motorvägen.

 1. Förbättrad lokal kollektivtrafik inom Oxelösund, men också persontrafik på TGOJ-banan Oxelösund – Nyköping- Skavsta – Eskilstuna är viktiga för oss i Miljöpartiet. I avvaktan på tåg gäller förstås buss mellan Oxelösund – Nyköping. Ur säkerhetssynpunkt är det då helt förkastligt att behöva stå (eller sitta) obältad i bussen i landsvägs-/motorvägsfart. Här finns ju tyvärr tragiska olycksexempel även om vi lokalt varit förskonade. Men en förhandlingsfråga med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

  NEJ
  Björn Johansson
  Ordförande
 2. Vi lovar inte att alla alltid ska få sittplats i den allmänna kollektivtrafiken. Ståplatser ingår som en del i trafikutbudet. Antalet tillåtna ståplatser regleras för varje fordon vid dess registrering hos transportstyrelsen. Bälteskrav finns genom att bälte ska användas när det finns i bussen. I övrigt finns inga lagar eller regler när det gäller ståplatser på buss i linjetrafik kopplat till tex vissa grupper av resenärer, hastigheter eller olika trafikmiljöer.

  NEJ
  Dag Bergentoft
  Oppositionsråd M
 3. För oss Socialdemokrater är trafiksäkerheten en viktig fråga. Om det finns en problematik där elever inte får plats att sitta i bussen till skolan behöver vi naturligtvis undersöka det. Vi behöver föra en diskussion med kollektivtrafikmyndigheten som vi beställer skolresor av för se om det behövs fler bussar. Enligt lag är det dock inte förbjudet att stå i bussen under färd. Det är något som vi kan lyfta på nationell nivå som en viktig fråga att förändra i lagstiftningen.

  JA
  Catharina Fredriksson
  Kommunalråd
 4. Enligt trafikförordningen finns inga regler att alla passagerare MÅSTE sitta med bälte i bussen. Detta kan dock, delvis, regleras i avtal med bussentreprenören. Det finns kommuner där man försökt reglera detta i avtal med sittande passagerare. Frågan är ny för mig så jag vet inte hur nuvarande avtal ser ut i Oxelösund. Jag kan tänka mig att bevaka den här frågan när nytt avtal med bussentreprenör ska skrivas.

  NEJ
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 5. Jag skulle gärna vilja lova detta – men det är en praktisk omöjlighet med dagens system. Däremot bör kommunen – som ingår i den sörmländska kollektivtrafikmyndighet som upphandlar kollektivtrafik – göra allt den kan för att säkerheten ska vara så god som möjligt. Inte minst för skolbarnen.

  NEJ
  Bo Höglander
  Gruppledare
 6. En god och säker kollektivtrafik värd namnet är viktig för Vänsterpartiet. Vi ska ta en dialog med kollektivtarafiksmyndigheten och se över våra beställningar särskilt för skolungdom.

  JA
  Patrik Renfors
  Gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Tyvärr kan vi inte lova det, då det är kollektivtrafiken som ansvarar för detta.

  NEJ
  Jannike Zetterman
  Vice ordförande
 8. Vi kan tyvärr bara se till att det går bussar, tillräckligt ofta och påtala att det finns tillräckligt antal sittplatser. Det är helt otroligt att det kan tillåtas gå bussar på motorvägen med skolbarn stående i bussen. Vi måste ställa krav på Kollektivtrafikmyndigheten och visst borde det bli en lagstiftning!

  NEJ
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige