Kan du lova att tillsammans med pensionärsföreningarna aktivt jobba för att förbättra bostadssituationen för Oxelösunds pensionärer?

 1. Bra att arbeta tillsammans med pensionärsföreningarna kring denna fråga.

  JA
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 2. Centerpartiet har flera gånger tagit upp bostadsfrågan, ibland med Alliansen. Vi vill gärna se sjönära hyresrätter och varför inte någon form av äldreboende vid Läget eller liknande ställe? Bostadsbristen är tvådelad, dels måste kommunen få bättre kontakt med byggarna. Det måste vara attraktivt att bygga i Oxelösund! Dels handlar om om nationella stoppklossar som flyttskatten (“reavinstskatten”). Vi jobbar gärna ihop med SPF, PRO och övriga organisationer i detta!

  JA
  Bo Höglander
  Gruppledare
 3. Oxelösund växer hastigt i invånarantal, många bor trångt och det är en lång bostadskö.
  Vi har prioriterat att ta fram en ny översiktsplan och många parallella detaljplaner på många områden inom Oxelösund och fler behövs. Vi ska bygga fler hyresbostäder i Kustbostäder men också möjliggöra för andra boendeformer. Våra kommunägda fastigheter ska vara tillgänglighetsanpassade, därför kommer vi också att fortsätta satsa på fler hissar ute i bostadsområdena. Alla ska känna sig trygga i sitt boende.

  JA
  Patrik Renfors
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga, Vi i sverigedemokraterna kommer jobba för att det ska byggas fler hyresbostäder i kommunen. Men även andra boendeformer som efterfrågas.

  JA
  Jannike Zetterman
  Vice Ordförande, Sverigedemokraterna Oxelösund
 5. Att det byggs bostäder centralt och för gruppen 65 år och äldre är en prioritet för Moderaterna.
  Det är idag drygt 3 500 personer som är 65 år och äldre och behovet är högt.
  Många av dem som idag vill byta bostad och befinner sig inom målgruppen får inte tag på lämplig bostad och som är av den
  standard och plats de önskar. Antingen flyttar man till annan kommun eller känner sig tvugna att bo kvar i sitt stora hus och stora tomt. Men det kan även vara så att man bor i bostad utan hiss.

  JA
  Dag Bergentoft
  Oppositionsråd (M)
 6. Miljöpartiet jobbar målinriktat med bostadsfrågorna i kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och i Kustbostäders styrelse. Vi behöver fler bostäder både för de som redan bor i kommunen och för de vi vill ska flytta hit. Därför behöver vi arbeta än mer aktivt med byggföretagen med tex markanvisningar för att få fram fler lägenhetshus med varierat utbud och blandade boendeformer med bostads- och hyresrätter för alla kategorier. Vi jobbar här gärna även med pensionärsorganisationerna.

  JA
  Björn Johansson
  Ordförande i Miljöpartiet i Oxelösund
 7. Absolut kommer vi att jobba för det. KD vill ju t.ex att alla som är minst 85 år ska själva få bestämma om de behöver bo på ett anpassat boende. KD vill också gärna bygga ihop skolor, förskolor, äldreboende och vanliga lägenheter, eller åtminstone nära varandra.
  Och vem ska kunna ge bättre råd än pensionärerna själva?

  JA
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige