Kan du lova att satsa mer pengar på att utveckla skärgården och turismen och ett mera utvecklat samarbete med Nyköpings kommun tex en större turbåt?

 1. Turism är ingen kommunal kärnverksamhet, men kommunen kan och ska givetvis underlätta för de företag, föreningar och andra aktörer som är aktiva på området. Turbåten är i dag ett samarbete mellan en privat aktör och kommunen. Det är möjligt och önskvärt att utveckla och utöka dess verksamhet, men det måste vägas mot annat som vård, skola och omsorg.

  NEJ
  Bo Höglander
  Gruppledare
 2. Svårt med ja eller nej!
  Moderaterna går till val på att bli en av Sveriges bästa sjökommuner.
  I det ligger det att utveckla badplatserna, utveckla och byta gamla bryggor, möjlighet att bo sjönöra och även hus på vattnet.
  För oss Moderater är det självklart att vi för dialog med grann-kommunen Nyköping att utveckla olika saker tillsammans.
  Sammantaget med olika satsningar främjar både lokabefolkning som turister vilket i sin tur främjar företag.
  Kommuen ska ta gemsamma tag med företagarna.

  Ja
  Dag Bergentoft
  Oppositionsråd (M)
 3. Besöksnäringen och skärgårdsturismen är en viktig del i kommunens näringsverksamhet. Miljöpartiet har tidigare påtalat att Oxelösund med sitt strategiska läge med Bråviken och Östergötlands skärgård i söder och Nyköpings ochTrosas skärgårdar samt Stockholms södra skärgård i norr borde utgöra en naturlig nod för såväl regional som lokal skärgårdstrafik. Vi föreslog därför att kommunen skulle arbeta för att utveckla Oxelösund till ett turbåtstrafikcentrum. Tyvärr då utan gehör från övriga partier.

  JA
  Björn Johansson
  Ordförande i Miljöpartiet Oxelösund
 4. Vi Socialdemokrater ser skärgården som en av våra stora tillgångar ur ett besöksnäringsperspektiv. Oxelösunds kommun har nyligen antagit en fördjupad översiktsplan för skärgården. Planen fokuserar bl.a på utveckling av friluftsliv, turism och övernattningsmöjligheter. Skärgårdstrafiken föreslås också att utökas till fler öar. Vi ser gärna ett samarbete med andra kustkommuner om det finns ett intresse.

  JA
  Catharina Fredriksson
  Kommunstyrelsens ordförande
 5. Vi kommer att strida för att turismen och tillgängligheten till skärgården tillåts öka. Kanske turbåtsalternativet med Nyköping kan vara ett uppslag. Detta får jag ta ställning till när jag vet mer om den frågan.

  NEJ
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 6. Läget vid havet ger oss fantastiska möjligheter för turbåtsturism, havsbad, segling, kajakpaddling och upplevelser kopplade till kust och skärgård. Vi har nyligen tagit fram en fördjupad skärgårdsplan, som ger en stor potential för en utvecklad besöksnäring.
  I kommunen finns ett utbud av aktiviteter, evenemang, restauranger och naturupplevelser. Skärgården lockar många besökare och även lokalbor. Vi vill satsa mer på samordning, planering och service till turismverksamheten.

  JA
  Patrik Renfors
  Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
 7. Tack för din fråga!
  Vi vill utveckla skärgården och utveckla turismen i hela Oxelösund.

  JA
  Jannike Zetterman
  Vice ordförande
 8. Skärgården är en av våra största tillgångar i Oxelösund. Segling, paddling, gästhamn båtplatser kan utvecklas ännu mer.Vi vill arbeta för att ge förutsättningar, marknadsföring och infrastruktur, men vi anser att det bör vara andra aktörer än kommunen som kör båtarna. Gärna maximalt samarbete med Nyköpings kommun.

  JA
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige