Kan du lova att satsa mer på entreprenörskap i högstadiet och gymnasiet (där finns framtidens företagare och det finns få företag i Oxelösund)?

 1. Vi socialdemokrater har lovat att bygga in entreprenörskap i skolan och undervisningen. Det står också i vår handlingsplan för skolan. Vi arbetar också aktivt för att stötta Ung Företagsamhet, som vi tycker gör ett bra jobb.

  JA
  Britta Bergström
  Ordförande Utbildningsnämnden
 2. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.
  Då gäller att politiken att politken styr tydligt. Det kommer vi Moderater att göra om vi får ditt förtroende och din röst i höstens val.

  JA
  Dag Bergentoft
  Oppositionsråd M
 3. Ett intressant uppslag. Detta ”ämne” borda man kunna lägga in i nuvarande skolplanering. Viktigt för att skapa förutsättning för nya verksamheter i kommunen.

  JA
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 4. Ja, i den mån det är en kommunal fråga. Och lokala skolledare och lärare har ett rätt stort inflytande på hur undervisningen bedrivs. Genom att fokusera mer på entreprenörskap, hur företagande uppstår och drivs, vilka svenska företag som vuxit från garagenivå till globala jättar, med mera, kan unga uppmuntras till att själva bli företagare. Mycket av dagens undervisning är inriktad på att man “ska få ett jobb” efter avslutad skolgång. Varför inte ökad inriktning på att skapa och erbjuda jobb?

  JA
  Bo Höglander
  Gruppledare
 5. Kommunen stödjer redan Ung företagsamhet och vi kommer att bygga vidare på den handlingsplan som vi har för skolan inom detta område.

  JA
  Patrik Renfors
  Gruppledare
 6. Tack för din fråga!
  Vi är för entreprenörskap och självklart kommer vi stötta sådan verksamhet som jobbar främjande mot företagsamhet och utveckling inom skolan.

  Ja
  Jannike Zetterman
  Vice ordförande
 7. Skolan ska träna och utbilda eleven, oftast den unge, att kunna ta ansvar för sitt liv och sin framtid. Att starta eget företag är en utmärkt väg in i yrkeslivet. Men det är svårare än att ta anställning hos någon annan, och då också viktigt att få hjälp och stöd.

  JA
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige