Kan du lova att ni som lokalpolitiker i det vackra Oxelösund, de kommande 4 åren i KF jobbar med den viktiga sakpolitiken först, före partipolitiken?

 1. För oss i Miljöpartiet är det ett självklart löfte eftersom det handlar om att fortsätta på den redan inslagna vägen. Att i den bemärkelsen arbeta vidare som vi har gjort under de senaste mandatperioderna. Sakpolitiskt utgår vi från vad som behöver göras för Oxelösund utifrån invånarnas och näringsidkarnas behov. Men som oppositionsparti i minoritet måste vi förstås också vinna gehör för våra förslag hos den politiska majoriteten i nämnd- styrelse- och utskottsarbetet – och i fullmäktige.

  JA
  Björn Johansson
  Ordförande
 2. Svaret blir både jag och nej.
  I de flesta frågor är M överens med majoriteten och fattar beslut rent sakpolitiskt. Det som är bäst för kommunens invånare.
  Men sedan går partier till val och vill genomföra olika saker. Då kommer sakpolitiken in.
  Valfrihetsfrågan är ett typexempel.

  JA
  Dag Bergentoft
  Oppositionsråd M
 3. Oxelösunds kommun har en oavbruten historia av ett eller tvåpartistyre. Samarbete över blockgränserna verkar inte ha haft den högsta prioriteten. KD i kommunfullmäktige vill att samtal och medbestämmande sker i ökad grad oavsett vilket majoritet kommunen får de kommande 4 åren. Vårt uppdrag är ju att representera väljarna och få en så bra kommun som möjligt för våra invånare.

  JA
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige
 4. Vi Socialdemokrater bedriver en politik utifrån vår värdegrund om alla människors lika värde, om jämlikhet och om solidaritet. Det har vi alltid med oss i dom beslut som vi fattar. Sakpolitiken bygger på partipolitik och det är det som gör skillnaden i vilka val som vi politiskt gör och vilka beslut som fattas i kommunfullmäktige. Politik är att vilja men också att välja

  JA
  Catharina Fredriksson
  Kommunalråd
 5. I vardagsarbetet dominerar sakpolitiken i kommunen. Dock driver man ju de frågor som man brinner för och anser är det bästa för kommunen, dvs liberal politik.

  JA
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 6. Sakpolitiken är viktigast. Eftersom vi är många partier som väljs in av de som röstar så behöver vi samarbeta, även över blockgränsen. Partier bildas ju för att ett antal människor tror på vissa idéer och hur dessa ska förverkligas. Hanterandet av och synen på specifika sakfrågor utgår från vad varje parti i grunden vill. Om man har en väl fungerande inre ideologisk kompass och är trygg i sin roll kan man hitta kompromisser med andra partier. Det är så vi jobbar inom Alliansen.

  JA
  Bo Höglander
  Gruppledare
 7. Ja vi vill självklart föra sakpolitik med Vänsterpartiets socialistiska, feministiska och ekologiska ideologi som grund för varje fråga.

  JA
  Patrik Renfors
  Gruppledare
 8. Tack för din fråga!
  Vi kan lova att lägga focks på sakpolitiken, men det är partipolitiken som sätter de grova ramarna.

  JA
  Jannike Zetterman
  Vice ordförande