Kan du lova att göra i ordning cykelvägen mellan Oxelösund och Nyköping? Den är i väldigt dåligt skick vissa sträckor.

 1. I den mån det går att lova när man har ett mandat så gör vi det. Centerpartiet gillar att fler cyklar, det är bra för hälsa, klimat och miljö. Då måste det också finnas bra gång- och cykelvägar som underhålls och är i gott skick. Vi kommer alltså att verka för så bra cykelvägar som möjligt i vår kommun. På andra sidan kommungränsen är det Nyköpings ansvar, men vi kan påverka i de kontakter som tas vid olika tillfällen mellan kommunerna. Samarbete är bra! Cykling är bra! Låt oss göra det möjligt att cykla mer!

  JA
  Bo Höglander
  Gruppledare
 2. Om vi har dåliga cykelvägar till Nyköping bör dessa åtgärdas då fler och fler cyklar mellan orterna. Jag kan tänka mig att bevaka den frågan i det kommande arbetet i kommunen. Dock kan vi bara påverka de delar av cykelbanan som finns i Oxelösunds kommun.

  JA
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 3. Fler och förbättrade cykelvägar är en av Miljöpartiets prioriterade frågor. Det gäller förstås också cykelvägen till Nyköping och då både standarden på den befintliga delen och utbyggnad av de ”felande länkarna” inom Oxelösund. De åtgärder som eventuellt krävs inom Nyköping löser vi förstås i dialog med grannkommunen. Att cykla – såväl med som utan el – är bra för både hälsan och klimatet.

  JA
  Björn Johansson
  Ordförande i Miljöpartiet i Oxelösund
 4. Tack för din fråga!
  Finns det behov är det självklart att vi skall se över detta.

  JA
  Jannike Zetterman
  Vice ordförande
 5. Ja Vänsterpartiet vill rusta upp gång och cykelvägarna i kommunen och den här sträckan är minst lika viktig, sen får vi ha en dialog med Nyköpings kommun om sträckningen som är på dras sida av kommungränsen.

  JA
  Patrik Renfors
  Gruppledare och 2:e vice ordf. Kommunstyrelsen
 6. Att svara ja eller nej är svårt på vissa frågor, detta är en av dem. Kanske för att frågeställaren inte känner till olika ansvarsområden.
  Det som åligger Oxelösunds kommun sköter också kommunen efter prioritet.
  Det som tillhör Nyköpings kommun får ansvariga för svara för.
  Likaså är det för Vägverkets ansvarsområden.
  Dialog mellan parterna är givet och jag hoppas att det är så idag.

  JA
  Dag Bergentoft
  Oppositionsråd (M)
 7. Vi kan bara påverka de delar som ligger i Oxelösunds kommun förstås, men det finns några delar fortfarande som saknar cykelväg och det måste vi åtgärda. T.ex gäller det vid Peterslundsavfarten.

  JA
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige