Kan du lova att förbättra och förändra integrationsarbetet?

 1. Integrationsarbetet måste hela tiden utvecklas. Det räcker inte med bara skriftliga planer utan direkt och konkret arbete.
  Det pågår ett bra arbete genom t.ex. språkvänner. Träffade häromdagen tre grappar från Eritrea genom språkvänner. En av dem hade fått fast arbete och två pluggade på SFI. Det också både viktigt och bra att påvisa möjligheten att delta i olika organisationer, t.ex. politiken. Det har M gjort.
  Integration genom att dag 1 börja läsa svenska och komma i egen försörjning snabbt.

  JA
  Dag Bergentoft
  Oppositionsråd M
 2. KD vill ge personer som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete, praktik och studier. Vi vill också följa upp de personer som finns i Sverige sedan många år tillbaka. Vi vill att de som kommer till Sverige från första dagen går in i ett program där sfi-studier i svenska påbörjas. Vi tror att det sker bäst på praktikarbetsplatser, jobba och lära sig samtidigt. Från början ska också överföringen av våra grundvärderingar påbörjas i form av samhällsorientering.

  JA
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige
 3. Vi socialdemokrater kan lova att fortsätta vårt arbete i Oxelösund. Här har 72% av de nyanlända fått arbete. Samarbetet i Drivhuset på Campus mellan utbildningsnämnden och vård och omsorgsnämnden leder till bra resultat. Vi vill fortsätta och utveckla det arbete.

  JA
  Linus Fogel
  Ordförande Vård och omsorgsnämnden
 4. Från liberalernas sida kommer vi arbeta aktivt för att det lokala integrationsarbetet sker på ett bra sätt för såväl de nyanlända som för kommunen som helhet. Vi vill se satsningar på SFI, öka deltagandet genom att det ska gå kombinera SFI med jobb. Vi vill ställa krav på motpresentation för ekonomiskt stöd. Obligatoriskt språkförskola för barn till nyanlända vill vi införa. Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, vi måste vara tydliggöra om vilka värderingar som gäller.

  JA
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 5. Centerpartiet jobbar ihop med Alliansen för att få till ett bättre, snabbare och mer effektivt integrationsarbete. Mycket av detta beslutas i riksdagen, men kommunen kan göra en hel del. Att underlätta studier, företagande samt komma till rätta med bostadsbristen är nyckelområden. Här har Allianspartierna lagt flera förslag. Om krånglet minskar och det blir betydligt lättare att starta eget är mycket vunnet även i integrationsarbetet.

  JA
  Bo Höglander
  Gruppledare
 6. Det vi i Miljöpartiet kan lova är att fortsätta och utveckla det hittills framgångsrika integrationsarbetet i Oxelösund. Satsningen på Drivhuset på Campus har starkt bidragit till att närmare tre fjärdedelar av de nyanlända har fått arbete. Viktigt också att fortsätta bostadsbyggandet för att minska trångboddheten för alla nyanlända som nu står för kommunens nettobefolkningstillväxt. Men bostäder behövs även för unga och är liksom skolan en viktig faktor för att motverka boendesegregationen.

  JA
  Björn Johansson
  Ordförande i Miljöpartiet i Oxelösundt
 7. Tack för din fråga!
  Självklart vill vi förbättra och förändra integrationsarbetet!

  JA
  Jannike Zetterman
  Vice ordförande
 8. I Vänsterpartiets Oxelösund får alla människor plats oavsett bakgrund. Vi välkomnar olikheter, nya invånare, mångfald och nya idéer. Vi ska utveckla integrationsarbetet i hela kommunen och motverka segregering och rasism i bostadsområden, på arbetsplatser, i skola och i föreningsliv. Vi vill utveckla den lyckade vuxenutbildningen och SFI på Campus för att matcha de studerande mot arbetsmarknadens behov. Samt nödvändiga integrationsföreningsbidrag inom kultur- och fritid för integrationsarbetet.

  JA
  Patrik Renfors
  Gruppledare 2:e vice ordf. Kommunstyrelsen