Kan du lova att det finns en beredskap inom hemtjänsten för den ökade alkoholkonsumtionen bland våra äldre?

 1. KD anser att primärvårdens arbete med missbruks- och beroendevård bör förstärkas och intensifieras. Ansvaret för missbruks och beroendevård delas av socialtjänst och hälso- och sjukvård. Om vi kopplar ihop hemtjänsten med de resurser som redan finns i primärvården så får vi en bättre helhetssyn och omsorgshantering av varje person som finns i hemtjänsten.

  JA
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige
 2. Att med ett mandat i ryggen lova detta vore inte trovärdigt. Men frågan är mycket viktig och självklart ska det finnas en beredskap för att hantera missbruk i hemtjänsten, även om det inte är den primära uppgiften enligt gällande biståndsbedömning.

  NEJ
  Bo Höglander
  Gruppledare
 3. Är du äldre och önskar beroendevård så erbjuds det genom vårt eget behandlingshem Oliven eller externt. Hemtjänsten jobbar omvårdande och kan aldrig stoppa någon från att dricka. Vi har däremot rustat viss personal inom äldreomsorgen med kunskap i att möta äldre med beroendeproblematik samt att de får stöd, rådgivning och handledning av beroendecentrum. Vi socialdemokrater kommer jobba för att fortsätta rusta personalen med kunskap och för att erbjuda äldre med problematik rätt stöd.

  JA
  Linus Fogel
  Ordförande Vård och omsorgsnämnden
 4. I frågan finns en sakinformation om en ”ökad alkoholkonsumtion bland äldre” vilken , om den är riktig, inte var känd för mig. Det är väsentligt att hemtjänstens personal har kunskap och utbildning i att möte sina kunder på olika nivåer och kunna hantera många frågor. Om kunderna önskar alkohol ska det kunna ordnas, tycker jag. Om en kund har problem med alkohol behöver detta också hanteras av hemtjänstens personal.

  NEJ
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 5. Tack för din fråga!
  Att detta är ett problem var inget vi känner till, men det finns idag redan missbruks och beroendevård i kommunen som man kan vända sig till.

  NEJ
  Jannike Zetterman
  Vice ordförande
 6. Vi ska fortsätta att utveckla Oxelösunds kommunala behandlingscentrum Oliven där alla Oxelösundare ska få god hjälp. Vi ska också öka det förebyggande arbetet mot missbruk i samarbete med det civila samhället, olika förvaltningar och myndigheter.

  JA
  Patrik Renfors
  Gruppledare