Kan du lova att det byggs ett generationsboende i Oxelösund?

 1. För oss socialdemokrater är bostadsbyggande en prioriterad fråga under den kommande mandatperioden. Vi vill bygga fler hyresrätter i egen regi och också driva på och underlätta för andra aktörer att bygga nytt.
  Om det finns ett behov och en stor efterfrågan på generationsboende så är vi Socialdemokrater villiga att titta närmare på frågan.

  NEJ
  Catharina Fredriksson
  Kommunstyrelsens ordförande
 2. För mig har inte frågan varit uppe tidigare men är en intressant tanke om det finns intresse och entreprenörer som vill bygga.
  Det är ju efterfrågan som styr.
  Den större frågan är typ ”seniorboende” och trygghetsboende.

  NEJ
  Dag Bergentoft
  Oppositionsråd M
 3. Bostadsbyggandet har hög prioritet för Miljöpartiet. Vi har därför aktivt medverkat till en hög planberedskap för byggande. I kommunägda Kustbostäder har vi de senaste åren byggt hyresrätter i trygghetsboendet Vitsippan och i nya Kv Syrenen. Nästa projekt för Kustbostäder blir sannolikt trygghetsboende i nya Prismanhuset. Men flera privata byggherrar är också intresserade av planlagd mark för att bygga fler bostäder. Kanske man där kan hitta intresse för generationsboenden om efterfrågan finns.

  NEJ
  Björn Johansson
  Ordförande
 4. Nej, inte generationsboende som sådant. Men fler bostäder av olika boendeformer behövs och kommer att byggas i Oxelösund, det kan jag lova om vi får makten att bestämma.

  NEJ
  Klas Lundbergh
  Toppkandidat tillika gruppledare för Liberalerna Oxelösund
 5. Tack för frågan! Vi i sverigedemokraterna kommer jobba för att det ska byggas fler hyresrätter, med tanke på det stora behovet och dom långa bostadsköerna som finns inom kommunen. Hyresrätterna ska byggas enligt BoKlok principen för att få remliga och prisvärda hyror på bostäderna.

  NEJ
  Jannike Zetterman
  Vice Ordförande, Sverigedemokraterna Oxelösund
 6. Det går tyvärr inte att lova. Men om någon vill bygga ett sådant så ska kommunen inte heller hindra det. En bra blandning av olika typer av bostäder är en fördel. Ytterst är det invånarna som avgör hur bostadsbeståndet ser ut och det bör i högre grad än i dag styras av utbud och efterfrågan. Marknaden är ofta det bästa sättet att lösa problem på!

  NEJ
  Bo Höglander
  Gruppledare
 7. För att vi ska ha möjlighet att planera goda, moderna bostäder och stadsdelar behöver vi tillsammans äga en stor
  allmännytta. Städer med stor allmännytta har störst möjlighet att bygga efter behov, att bygga jämlika integrerade
  bostadsområden och till prisnivåer de flesta kan klara av. Vi har inte planerat något generationsboende, men om behoven skulle uppstå så kan vi fundera över frågan.

  NEJ
  Patrik Renfors
  Gruppledare
 8. Hur gärna skulle vi inte vilja kunna lova! Men det är ju ekonomin och efterfrågan som styr.
  KD vill se integrerade boenden med skola/förskola/vanliga lägenheter/äldreboende i anslutning till varandra.
  Detaljplaner måsteligga före och ge möjlighet till olika former av byggande. Men vi MÅSTE bygga mer. 2016 och 2017 blev det bara fem (5) nya färdigställda bostäder i Oxelösund, trots högkonjunkturen.

  NEJ
  Göran Bernhardsson
  KD-kandidat till kommunfullmäktige