Kan du lova att Tystberga om fyra år har ny förskola, nya bostäder, bättre kommunikationer, fler invånare och del av kommunens alla satsningar?

 1. Alla ska kunna bo var de vill i kommunen och där ska vi möta upp med förskolor, bostäder och goda kommunikationer. Vi kan dock inte garantera var i kommunen det sker.

  NEJ
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare (L) Nyköping
 2. Nej, det kan jag inte lova. Däremot kan jag lova att jag skall ha ett fortsatt gott samarbete med våra mindre orter för hela vår kommuns utveckling.

  NEJ
  Nicklas Franzèn
  Kommunalråd
 3. Allt hänger ihop. Det jag kan lova i dagsläget är att det ska påbörjas en ny förskola i Tystberga. Huruvida det ska flytta fler dit är dock svårt att lova – vi förordar valfrihet även vad gäller val av bostadsort. Men att följa utvecklingen och verka för främjande åtgärder för att nå dit du avser med din fråga tycker jag är självklart. Vi vill se att tillvarata utvecklingen och tillväxten i HELA kommunen.

  JA
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet
 4. Tystberga har en stor tillväxtpotential givet läget men vissa bitar måste fungera för att orten ska växa. En ny förskola är en förutsättning och vi har givit beskedet att en sådan ska byggas snarast möjligt. Vi vill också färdigställa cykelvägen mellan samhället och trafikplatsen och se över detaljplanen för att undanröja ev stoppklossar för utveckling. På så sätt möjliggör vi för ny bebyggelse på orten och att fler människor flyttar dit, men ett konkret löfte om just inflyttning är svårt att ge

  JA
  Anna af Sillén
  gruppledare