Kan du lova att pensionärer får det bättre med sin ekonomi under nästkommande mandatperiod??

 1. KD har ett finansierat förslag om att ta bort skillnaden i skatt mellan löntagare och pensionärer

  JA
  Östen Eriksson
  Ordförande KD
 2. Vi vill sänka skatten för pensionärer och göra det mer lönsamt för äldre att jobba. Vi vill också att RUT-avdraget ska breddas till ett mer omfattande hem-avdrag för dem över 70 år, där fler eller alla enklare tjänster i hemmet berättigar till skattereduktion.

  JA
  Anna af Sillén
  gruppledare
 3. Vi vill fortsätta att sänka skatten för pensionärer. Alliansregeringen sänkte skatten på pension fem gånger.
  Vi behöver höja bostadsbidragen till dem som har låg pension. Gör det lättare för äldre att arbeta. Du ska bestämma själv, och rätten att jobba kvar ska höjas till 71 år. Det låter avlägset för vissa pensionärer men vi får också in fler skattekronor i systemet som också stärker möjligheten till högre pensioner för alla. Vi måste också stoppa åldersdiskrimineringen som idag finns.

  JA
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare
 4. C vill sänka skatten för pensionärer, särskilt de med lägst inkomst. Även satsningar görs för de garantipensionärer som har det sämst ställt ekonomiskt. Pensionärer har tagit han om oss, nu är det dags vi tar hand om dem. Totalt satsar C 4,8 miljarder i sin budget för att stärka pensionärernas ekonomi.

  JA
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet
 5. På riksnivå vill vi ta bort den orättvisa pensionärsskatten. På lokal nivå ska trygghetslarm ska vara gratis för pensionärer. Hemtjänstpersonal ska ha fotolegitimation som en trygghet. Vi vill inrätta en oberoende ombudsman för våra äldre.

  JA
  Thom Zetterström
  Gruppledare (SD)
 6. Det är visserligen en nationell fråga men Socialdemokraterna kommer att ta bort den orättvisa pensionärsskatten alliansen införde senast 2020. Pensionerna ska höjas med upp till 600 kr per månad och vi vill se förbättrat bostadstillägg för de pensionärer med lägst inkomst.

  JA
  Urban Granström
  Kommunalråd