Kan du lova att ni kommer att behålla de landsortsskolor som finns?

 1. Självklart, skolorna behövs för att hela kommunen ska utvecklas och leva

  JA
  Östen Eriksson
  Ordförande KD
 2. Ja landsbygdsskolorna ska vara kvar. Det räcker dock inte bara med att de får vara kvar. De måste också få bra förutsättningar för att utvecklas.

  JA
  Petter Söderblom
  2:a på valsedeln till fullmäktige Nyköping
 3. Vi behöver mer valfrihet i kommunen och landsortsskolorna är en förutsättning för detta.

  JA
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare (L) Nyköping
 4. Självklart! Skolorna på landsbygden ska inte bara bevaras, de ska utvecklas och lyftas. De utgör en stor potential för hela kommunens tillväxt och utveckling. Det är inte bara en skolfråga, utan en samhällsbyggnadsfråga och många fler aspekter behöver vägas in. Därför behövs ett nytt ledarskap för Nyköping.

  JA
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet
 5. Landsbygdsskolorna utgör ett nav för en fortsatt levande landsbygd därför ska landsbygdsskolorna ges extra fokus och stöd så att rekrytering av lärare med mycket hög kompetens kan underlättas. Avsikten med satsningen är att göra landsbygdsskolorna så attraktiva att skolbussarna i ökad grad går från tätort till landsbygd istället för tvärtom. Detta bidrar till att upprätthålla en levande landsbygd.

  JA
  Thom Zetterström (SD)
  Gruppledare