Kan du lova att ni inte ska höja skatten de närmaste fyra åren?

 1. Den nuvarande regeringen har lovat skjuta till mer medel till kommunerna. Det finns med i prognoserna för den kommande mandatperioden. Då finns inget behov av skattehöjning.
  Skulle en annan regering välja att inte öka statsbidragen kommer alla kommuner att få problem.

  JA
  Urban Granström
  Kommunalråd
 2. Hej! MP ser att kostnaderna för skola, vård och omsorg ökar, dels för att vi blir fler, dels för att kommunen har svårt att rekrytera. Nuvarande rödgröna regerings aviserade ökade statsbidrag till kommunerna under kommmande mandatperiod kommer att vara avgörande för kommunerna. Mvh

  JA
  Malin Hagerström
  Kommunalråd
 3. Kommunalskatten är inget vi vill höja främst utifrån ett rättviseperspektiv. Men kostnaderna för våra verksamheter kommer att öka och då är det avgörande att vi får en regering som ökar statsbidragen till kommunerna och då kan vi inte ha en regering som går till val på sänkta skatter.

  JA
  Nicklas Franzèn
  Kommunalråd
 4. Moderaternas ambition är egentligen att sänka skatten, men utmaningarna för Sveriges kommuner är tuffa framöver. Till det kommer att efter åtta år med socialdemokratiskt styre i Nyköping är vår kommuns ekonomi svag. Skattenivån måste ligga i paritet med den kvalitet som vår välfärd håller. Vår ambition är därför att i varje årsbudget analysera kvaliteten inom vård, skola och omsorg för att Nyköpingsborna ska få den välfärd de betalar för.

  JA
  Anna af Sillén
  gruppledare
 5. Det är vår främsta ambition att inte höja skatten. Vi vet dock inte fullt ut vilket ekonomiskt skick som kommunen är i idag, vilket gör att vi inte kan garantera det.

  NEJ
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare (L) Nyköping
 6. Vårt mål är att hantera skattemedlen med sådan varsamhet att en skattehöjning inte ska behövas, samtidigt ser vi hur kommunens ekonomi ser ut idag efter två mandatperioder av rödgrönt styre. Att då lova att inte höja är vanskligt. Vår ambition är att INTE höja skatten, vår ambition är att leverera bra skola, vård omsorg och kommunal service med de skattemedel som redan idag står till förfogande och skulle vi dessutom kunna sänka skatten framöver vore det bra.

  NEJ
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet
 7. Vi kan inte LOVA att skatten inte behöver höjas på de kommande fyra åren. Vi vet idag inte exakt VAD som döljer sig efter 8 år av S V och MP-styre. SD kommer aldrig att arbeta för att höja skatten om det inte är ett ABSOLUT måste.

  NEJ
  Thom Zetterström (SD)
  Gruppledare