Kan du lova att ni gör alla vägar kommunala så det blir lika för alla oavsett om man bor i stan eller utanför så vägsamfälligheter avskafas

 1. Många vägar i kommunen är Trafikverkets (statens) ansvar och därmed går det inte att göra alla kommunala. Sen tycker jag det finns anledning att se över systemet med vägsamfälligheter för det finns både för- och nackdelar med det.

  NEJ
  Anna af Sillén
  gruppledare
 2. Vi är beredda att tillsammans med övriga intresserade partier gå igenom detta med vägsamfälligheter och kommunala vägar.
  Det är en stor fråga som behöver ett stort omtag!

  NEJ
  Thom Zetterström
  Gruppledare (SD)