Kan du lova att miljö och klimatfrågan blir den högst prioriterade frågan för ditt parti?

 1. Vår miljöpolitik präglas av rationalitet och effektivitet. Vi ska göra insatser där de gör som störst nytta, och vi ska använda oss av de senaste och mest avancerade forskningsdata. Dock är sjukvård, skola, äldrevård och trygghet våra högst prioriterade frågor.

  NEJ
  Thom Zetterström
  Gruppledare SD Nyköping
 2. Jag hade önskat att miljöfrågan kunde vara mer uppe i debatten. Vi ser bara på vädret i sommar som bottnar i en klimatförändring. Just nu verkar det mesta handla om fler poliser i samhällsdebatten. Vi kan väl tillsammans lyfta miljöfrågan på agendan igen!

  JA
  Nicklas Franzèn
  Kommunalråd
 3. Hej! Tack för frågan! MP går till val på ett miljövänligare Nyköping med ökad grön omställning. Vi behöver hjälpas åt att sänka utsläppen och ställa om genom att satsa på ökad självförsörjning, sparsamhet, säkerhet o resiliens. Vi vill bl a investera i vindkraftverk o solceller, införa elbussar i stadstrafiken o främja möjlighet för biogas till bussarn på landsbygden. Vidare investera i gröna pensionsfonder och införa miljöavgifter på miljödåliga kommunala inköp, samt prova eco-budgeting. Mvh

  JA
  Malin Hagerström
  Kommunalråd
 4. För oss är frågan invävd i alla frågan och därför aktuell i alla resonemang, vilket gör den högt prioriterad. Liberalerna har Alliansens bästa miljöpolitik, enligt Naturskyddsföreningen.

  JA
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare (L) Nyköping
 5. Absolut! Miljön är allas vår ödesfråga som genomsyrar allt och vi måste se till att det blir lätt att göra rätt. Vi anser att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Vi underlättar för de företag och människor som satsar på miljöarbete, ny teknik och miljövänligare leverne. Vi vill se en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

  JA
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet
 6. Miljöfrågan är ständigt närvarande i det politiska arbetet eftersom vi har som mål att Nyköping ska växa hållbart och vara en klimatsmart kommun. Vi behöver jobba mer effektivt med klimat och beredskap. Miljöfrågan är med andra ord högt prioriterad, som den ska vara, men den är det tillsammans med flera andra frågor som vi tycker är viktiga att ta ett särskilt ansvar för. Skola, vård och omsorg är områden som vi prioriterar högst när det gäller kommunens ansvar och hantering av skattemedlen.

  NEJ
  Anna af Sillén
  gruppledare