Kan du lova att man slutar negligera skattebetalarna på landsbygden, exempelvis Tystberga där folk bor och vill bo?

 1. Jag tycker att vi haft ett ganska bra och konstruktivt arbete med våra mindre orter genom vårt samarbete med kommunbygderådet. Jag har för avsikt att fortsätta i den riktningen under nästa mandatperiod.

  JA
  Nicklas Franzèn
  Kommunalråd
 2. Ja. Landsbygden är viktig för oss och för hela Nyköpings utveckling.

  JA
  Petter Söderblom
  2:a på valsedeln till fullmäktige Nyköping
 3. Alla invånare ska känna att man har valuta för skattepengarna, oavsett var man bor i kommunen.

  JA
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare (L) Nyköping
 4. Centerpartiet har länge försökt få blicken lyft från stad och landsbygdsfrågor till att vi ska jobba utifrån HELA kommunens bästa. En kommun växer inte av att tillväxten sker i staden och spiller ut över landsbygden. Det sker tillväxt och utveckling i hela kommunen hela tiden. Det är politikens uppgift att se detta och ge de förutsättningar som krävs för att det ska kunna ske. Som boende och verksam i kommunen ska man känna sig sedd och hörd oavsett var man bor.

  JA
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet
 5. Ingen invånare ska känna att man negligeras baserat på vilken ort man bor på. Tvärtom så ska alla invånare känna att man får valuta för sina skattepengar.

  JA
  Thom Zetterström (SD)
  Gruppledare
 6. Redan nu finns t ex ett långgående samarbete med kommunbygderådet, bredband byggs ut och det byggs eller ska byggas bostäder bla i Stavsjö, Nävekvarn, Stigtomta och Tystberga.

  JA
  Urban Granström
  Kommunalråd