Kan du lova att investera lika mycket på landsbygden som i centralorten Nyköping?

 1. KD arbetar för att hela kommunen ska utvecklas och att behoven ska styra

  NEJ
  Östen Eriksson
  Ordförande KD
 2. Nej det går inte att säga. Vi måste investera där behoven finns. Ibland görs den största investeringen i skolan i Stigtomta, ibland på någon annan plats i kommunen.

  NEJ
  Urban Granström
  Kommunalråd
 3. Vi kommer att investera där behoven är som störst oavsett var i kommunen

  NEJ
  Nicklas Franzèn
  Kommunalråd
 4. Nej det kan vi inte lova. Vi kommer prioritera skola, vård och omsorg i våra investeringar oavsett vart i kommunen behoven finns.

  NEJ
  Petter Söderblom
  2:a på valsedeln till fullmäktige Nyköping
 5. Investeringar måste alltid ske där behoven finns. Men det är dock inte bara staden som ska leva.

  NEJ
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare (L) Nyköping
 6. Det ska satsas mer på landsbygden. Om det råder ingen tvivel. Men att säga lika mycket blir fel. Det är olika förutsättningar och olika behov som styr olika investeringar. På en ort kan det räcka med en mindre investering för att få stora utväxlingar, på en annan kan det krävas stora investeringar som kanske inte genererar effekt direkt men långsiktigt. Tex är gymnasieskolan placerad centralt, kommer hela kommunen till gagn, då mer buss-satsning blir mer effekthöjande och gynnsam för landsbygden

  NEJ
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet