Kan du lova att införa fria bussresor för seniorer liknande det som gäller i Eskilstuna?

 1. Nej, vi tycker det är bättre att sänka skatten för pensionärer så att du får behålla mer av dina pengar.

  NEJ
  Anna af Sillén
  gruppledare
 2. Liberalerna kommer jobba för fria bussresor för seniorer efter valet. Hur det i praktiken kommer fungera kommer vi få arbeta fram efter valet men i vårt program ger vi det vallöftet.

  JA
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare Liberalerna
 3. Vi har infört en lågtrafiktaxa som gäller största delen av veckan. Vi tror mer på att utveckla fler turer än att sänka avgifterna.

  NEJ
  Urban Granström
  Kommunalråd
 4. Hej! Under de senaste två mandatperioderna har vi rödgröna satsat på fler turer, vilket har resulterat i att många fler också åker kollektivt. Det är bra både för miljön och trafikplaneringen. Kollektivtrafiken är redan starkt subventionerad då avgifterna endast täcker ca en tredjedel av den totala kostnaden. MP vill hellre prioritera att satsa på fler turer och elbussar i stadstrafiken. Mvh

  NEJ
  Malin Hagerström
  Kommunalråd
 5. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärer. Idag kan pensionärer köpa ett månadskort för tider då det är låg trafik. Vi tycker att det förslaget är bra. Lågtrafik – lågtrafikbiljetten är giltig för resa med Sörmlandstrafikens bussar måndag – fredag kl 9–14 samt kl 18–24. Dessutom gäller kortet lördagar, söndagar och röda dagar oavsett klockslag. Den är giltig i 30 dagar från inköpsdatum och kostar 180 kr per zon.

  NEJ
  Thom Zetterström
  Gruppledare (SD)