Kan du lova att ge mer bidrag till föreningar på landsbygden.

 1. Vi vill ha ett föreningsstöd som innebär en likvärdighet för alla föreningar. Det kan innebära att stödet blir högre på landsbyggden men i dagsläget är jag inte kunnig nog i frågan för att lova högre bidrag. Vi tycker däremot att ytteranläggningarna ska rustas upp så det finns förutsättningar för föreningslivet i hela kommunen.

  NEJ
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare
 2. En verkligt levande landsbygd kräver att livets alla nödvändigheter finns tillgängliga och föreningsverksamhet är ytterst viktigt. Det är ofta på just landsbygden t.ex. lokala museum, hembygds och idrottsföreningar är kittet som binder samman de mindre samhällena.
  Vi vill stödja föreningar på landsbygden. Det går inte generellt att säga med hur mycket eller vad. Bidrag kan ju också vara tillgång till fastigheter/lokaler i kommunens ägo eller samarbete mellan kommun och föreningar.

  NEJ
  Ole Thronborg (SD)
  Kommunfullmäktigekandidat #17
 3. Föreningslivet är väldigt viktigt för vår kommun och våra ideella föreningar gör en stor insats på många sätt. Vi vill se över och om möjligt stärka föreningsstödet men det ska vara likvärdigt och därför är det svårt att lova att just landsbygdsföreningar skulle få ett större stöd än andra.

  NEJ
  Anna af Sillén
  gruppledare
 4. Det ska vara lika villkor för föreningslivet i Nyköpings kommun. Är det något som behöver ses över är det något jag gärna lyssnar in och tar med in i kommande mandatperiod.

  NEJ
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet