Kan du lova att gående & cyklisters säkerhet / förbättrande INTE leder till ännu krångligare trafik-situation för bilister?

  1. Vi tycker att det är viktigt att vi, samtidigt som vi utvecklar möjligheterna för cykel- och gångtrafik, inte försvårar för de människor i Nyköping som behöver ta bilen. Nyköpings kommun består till stor del av landsbygd och för de flesta landsbygdsbor är bilen nödvändig för att klara vardagen. Så kommer det vara under överskådlig tid och därför måste vi också planera trafiklösningar som innefattar framkomlighet och parkering för bil.

    JA
    Anna af Sillén
    gruppledare