Kan du lova att för centrumhandels överlevnad arbeta för 3 timmars parkering med P-skiva i Nyköpings centrum?

 1. Nej, till just den lösningen! Hur kommunen bästa ska stötta centrumhandeln ska lösas i samråd med centrumhandeln.

  NEJ
  Östen Eriksson
  Ordförande KD
 2. Nej vi kan inte lova just den lösningen som du föreslår, men att parkeringen fungerar i centrala Nyköping är oerhört viktigt för centrumhandeln och det är tydligt att parkeringssituationen på något sätt behöver förbättras. Vi vill se över parkeringssituationen och hitta lösningar för att förbättra redan.

  NEJ
  Anna af Sillén
  gruppledare
 3. Hej!

  Vi har länge drivit frågan om P-skiva i Nyköpings kommun. Det är något vi skulle vilja införa om vi har inflytande efter valet. Det kan finnas mer effektiva lösningar och då kommer vi ta med dom i beaktande men i dagsläget ser vi P-Skiva som en bra lösning.

  JA
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare Liberalerna
 4. Man mäter regelbundet hur många lediga parkeringar som finns i centrum. Vi behöver ha ett tydligare system att hänvisa till lediga parkeringar men att införa p-skiva tror vi inte är en bra lösning.

  NEJ
  Urban Granström
  Kommunalråd
 5. Hej! MP satsar på barnvänlig cykelstad. Vår tanke är att ju fler som kan gå, cykla och åka kollektivt ger även utrymme för dem som måste ta bilen att snabbare hitta parkeringsplats. Vi instämmer här med S att det är viktigt att ha tydlig info om vart det finns lediga parkeringar. Mvh

  NEJ
  Malin Hagerström
  Kommunalråd
 6. Vi har ett förslag i linje med din fråga. Vi förstår intentionen med att hålla parkeringsplatser fria i centrum för de som måste ta bilen till butiken, affären, tandläkaren etc. De som arbetar i stan ska inte använda korttidsparkering. Samtidigt kostar parkeringsövervakning.
  Vårt förslag är att de första 30 minuterna är gratis, kommande 60 minuter i en låg taxa 1 och ytterligare 60 minuter i en högre taxa 2.

  JA
  Thom Zetterström
  Gruppledare (SD)