Kan du lova att en utförlig konsekvensanalys gällande miljöpåverkan alltid kommer att finnas med i beslutsunderlag i samhällsplaneringen?

 1. Det låter som ett utmärkt nästa steg för ett byggande av ett hållbart Nyköping!

  JA
  Nicklas Franzèn
  Kommunalråd
 2. Hej! Viktig fråga! Och som tur är finns det redan reglerat i våra lagar. Enligt miljöbalken krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön samt enligt plan och bygglagen i planprocessen. MP vill att vi som kommun inte bara ska nöja oss med det utan också göra fler livscykelkostnadsanalyser och införa miljöavgifter för miljödåliga inköp. Mvh

  JA
  Malin Hagerström
  Kommunalråd
 3. Ska naturligtvis vara en naturlig del av beslutsprocessen.

  JA
  Östen Eriksson
  Ordförande KD
 4. Miljöfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Givetvis ska den finnas med i alla beslut som vi tar.

  JA
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare (L) Nyköping
 5. Ja. Konsekvensanalyser vid beslut är alltid något vi behöver ha. Nyköpings kommun har ett stort behov av att utveckla beslutsunderlagen på denna punkt inom alla områden.

  JA
  Petter Söderblom
  2:a på valsedeln till fullmäktige Nyköping
 6. Ja. Konsekvensanalyser överlag har stor utvecklingspotential i Nyköpings kommun. Vi måste även se konsekvensanalyserna ur olika synvinklar/perspektiv förutom självklart den lagstiftning som råder.

  JA
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet
 7. Vi ska följa de lagar som råder och utöver detta alltid ha med konsekvensanalyser där även miljö. Något som idag långt ifrån alltid presenteras för oss i opposition.

  JA
  Thom Zetterström (SD)
  Gruppledare