Kan du lova att det ställs högre miljökrav på nya bostäder som byggs i kommunen, t ex skilda system för hantering av grå- och svartvatten?

 1. Olika typer av kommunala särkrav på bostadsbyggandet innebär framförallt att bostäderna blir onödigt dyra! Kraven på byggnationerna ska vara nationella.

  NEJ
  Östen Eriksson
  Ordförande KD
 2. Vi ska hela tiden eftersträva att bygga så miljövänligt som möjligt, men det är viktigt att kraven är rimliga och inte bromsar bostadsbyggandet. Skilda system för hantering av grå- och svartvatten blir dock svårt under överskådlig tid då det i kommunal VA-anslutning bara finns en typ av anslutning, dvs avlopp. Moderaterna i Nyköping har jobbat med frågan att få bort dagvatten från avloppsnätet då det både är en belastning för miljön samt kapaciet i rör.

  JA
  Anna af SIllén
  gruppledare
 3. Instämmer med Kristdemokraterna om att olika typer av kommunala särkrav på bostadsbyggandet skulle innebär onödigt dyra bostäder! Om vi tillsammans samlar in regnvatten i exempelvis regntunnor utanför de fastigheter där så är möjligt skulle vi kunna få bort en hel del vatten från avloppsnätet.

  NEJ
  Thom Zetterström
  Gruppledare (SD)