Kan du lova att det satsas på ny bebyggelse i Tystberga, perfekt pendlingsavstånd till Sthlm Södertälje, nära kusten och fin landsbygd ?

 1. Vi tittar på att bygga i våra mindre tätorter. Stigtomta och Nävekvarn är det redan beslutat om ny bebyggelse. Vi kommer att gå vidare och titta på mark för bebyggelse även i våra andra mindre tätorter.

  JA
  Nicklas Franzèn
  Kommunalråd
 2. Alla ska kunna bo var de vill i kommunen och där ska vi möta upp med förskolor, bostäder och goda kommunikationer. Vi kan dock inte garantera var i kommunen det sker.

  NEJ
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare (L) Nyköping
 3. Tystberga har en stor tillväxtpotential givet läget men vissa bitar måste fungera för att orten ska växa. En ny förskola är en förutsättning och vi har givit beskedet att en sådan måste byggas snarast möjligt. Vi vill också färdigställa cykelvägen mellan samhället och trafikplatsen och se över detaljplanen för att undanröja ev stoppklossar för utveckling. På så sätt möjliggör vi för ny bebyggelse på orten.

  JA
  Anna af Sillén
  gruppledare