Kan du lova att det blir bättre i äldreomsorgen om du kommer till makten?

 1. Vi jobbar ständigt med att förbättra för både brukare och personal i alla våra verksamheter. Just nu så har vi ett projekt med sex timmars arbetsdag i kommunen det har redan gett positiv effekt på både brukare och personal. Vänsterpartiet går till val på att införa sex timmars arbetsdag på de boenden som har störst problem med höga sjuktal och kompetensförsörjning.

  JA
  Nicklas Franzèn
  Kommunalråd
 2. Hej! Vi kommer behöva satsa mkt på äldreomsorgen under nästa mandatperiod, dels maa undesköterskebristen o dels maa att antalet äldre ökar. MP går till val på att fler äldre ska få komma ut och äta tillsammans samtidigt som personalen ska vara tillräckligt många och ha bra arbetsvillkor. Vi vill höja undersköterskornas löner o prova möjlighet vilja ledsagning till närmaste offentliga kök istället för matdistribution nån el några dagar i veckan. Mvh

  JA
  Malin Hagerström
  Kommunalråd
 3. Att utveckla och förbättra äldreomsorgen är en av KD främsta valfrågor, både lokalt och i riksdagen.

  JA
  Östen Eriksson
  Ordförande KD
 4. Vi kommer att jobba för att förbättra äldreomsorgen. Som en del av kommunens kärnverksamhet är det ett fokusområde för oss. Med med moderat politik får våra äldre bland annat mer att säga till om genom stärkt valfrihet i omsorgen. Vi har många förslag för att förbättra omsorgen i kommunen i vårt valprogram. Välkommen att diskutera detta med oss på facebook eller i valstugan (eller läs vårt program i sin helhet på vår hemsida).

  JA
  Petter Söderblom
  2:a på valsedeln till fullmäktige Nyköping
 5. Bättre förutsättningar för företagande och privata alternativ kommer att leda till konkurrens. Konkurrens och valfrihet skapar bättre kvalitet för medborgarna.

  JA
  Sofia Hallgren Remnert
  Gruppledare (L) Nyköping
 6. Vi vill erbjuda större flexibilitet och valfrihet vid omsorg, underlätta generationsboende och fristående lösningar, att äldre får rätt att vårdas tillsammans, att det förebyggande arbetet lyfts mer, att samarb kommun landsting blir bättre, att maten tillagas där man är av närproducerade råvaror, utveckla samarb med frivilligverksamheter, se till att vi får en jämställd biståndsbedömning där män och kvinnors behov bedöms lika mm. Det finns mycket att utveckla och förstärka inom äldrevården.

  JA
  Martina Hallström
  Gruppledare Centerpartiet
 7. Frågan är dock diffust ställd. Självklart kommer SD att arbeta för att äldrevården ska bli bättre. Både för brukare och personal.

  JA
  Thom Zetterström (SD)
  Gruppledare