Kan du lova kollektivtrafik i skärgården sommartid?

 1. Skärgårdstrafiken, och lokaltrafiken, i Sörmland organiseras av länets kommuner och är därmed ingen fråga landstinget kan besluta om.

  NEJ
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 2. Bra ide – kanske kan kombineras med turismutveckling? Men inget som landstinget har som huvuduppgift.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Ja. Beslut är redan fattat med start sommaren 2019, och omfattar ett fartyg, M/S Thor Skärgårdsturer. På vintern ersätts den med svävare. Den är anropsstyrd, så man måste beställa den i förväg.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 4. Hej!
  Miljöpartiet är positiva till alla former av kollektivt resande och klimatsmarta transporter, även med båt, och kan tänka oss se över både linjetrafik och anropsstyrd trafik i den sörmländska skärgården. Det skulle gagna bofasta både direkt och indirekt genom att stimulera den lokala turistnäringen. Och självklart är det trafiken sommartid som är mest aktuell, särskilt för turismen men även för oss sörmlänningar själva.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 5. Tack för din fråga!
  Nej det kan vi inte lova, ett intressant förslag men det är inget vi har i planen nu, men självklart tar vi till oss detta och tittar på det!

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 6. Skärgårdstrafiken är upphandlad av kollektivtrafikmyndigheten på uppdrag av kommunerna. Att utveckla den sörmländska skärgården med sommartrafik är jättebra. I Centerpartiet vill vi gärna se ett samarbete för en sammanhållen skärgårdstrafik tillsammans med Stockholm och Östergötland också.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 7. Tack för frågan.
  Vi har med båtturism i vårt partiprogram i Sörmland. Vi vill att alla ska ha rätt att ta sig med båt i vår vackra skärgård, även de utan lyxbåt. Därför vill vi satsa mer på båtturism

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 8. Ja, från och med sommaren 2019, så kommer ett fartyg att ha avgångar. Eftersom fartyget är anropsstyrt, så behövs de beställas i förväg. Det vore intressant att koppla samman detta med destinationsutveckling.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare