Kan du lova halvtimmestrafik med tåg mellan Nyköping och Sthlm, morgon och em? Gärna från 2019!

 1. Tågtrafiken kommer i Sörmland successivt att expanderas, med start på Svealandsbanan. Idag finns inte spårkapaciteten tyvärr att erbjuda halvtimmestrafik på Nyköpingsbanan. För detta måste Ostlänken byggas och bli klar.

  NEJ
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 2. Bra förslag, men går inte att lova på grund av nuvarande trängsel på spåren. Vi kommer dock jobba för en lösning av Ostlänken/Skavsta som prioriterar regional trafik så mycket det går.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Tack för din fråga!
  Nej det kan vi inte lova, men givetvis är tågpendlandet av stor vikt för oss i Sörmland och vi kommer självklart se över behovet och möjligheterna att utöka tågtrafiken.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 4. Det som vi anser som första prioritering är att vi får hållbara tidtabeller som inte ändrar sig så ofta. Tätheten på turer på våra olika banor styrs av vilken kapacitet som finns in och ut från Stockholm. Utöver att få Ostlänken på plats behöver vi från Sörmland agera för att det blir mer spårkapacitet norr ut från Järna.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 5. Ja, det är målsättningen. Det ska gå ett tåg i timmen Norrköping – Nyköping – Stockholm dagtid under vardagar. Under för- och eftermiddag ska det finns insatståg (dvs 30-minuters-trafik). I övrigt köps det nu in nya tåg, och ett nytt biljettsystem finns på plats (Movingo) som gör det smidigare att resa över gränserna. Se också länken här:

  https://malardalstrafik.se/
  https://malardalstrafik.se/sites/default/files/Bilaga-H-Avsiktsforklaring1.pdf

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 6. Hej!
  Utökade möjligheter till kollektivt resande med tåg är jätteviktigt i Miljöpartiets politik. Genom att regionen nu köper in fler tåg kan vi också lova tätare tågavgångar så snart tågen är redo att tas i bruk. Det är ett viktigt steg för att underlätta bekväm arbetspendling samt få fler att ställa bilen och resa klimatsmart.

  På sikt kommer de nya höghastighetsbanorna också frigöra utrymme för fler regionaltåg på nu befintliga sträckor, vilket då möjliggör fler avgångar för arbetspendling

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. Tack för frågan.
  Vi är för ökat kollektivt resande, men det är troligtvis inte möjligt 2019 bl a pga trängsel på spåren.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 8. Nej den kan vi inte lova, men vi har besluta om att öka antalet avgångar per år fram till 2022 på Nyköpingsbanan. De är meningen att successivt öka på till halvtimmestrafik i högtrafik.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare