Kan du lova att vi som bor i sydöstra delen av Sörmland får åka till Norrköping och Linköping för sjukvård?

 1. Moderaterna är den starkaste kraften för patienternas valfrihet. Det är klart att du ska kunna välja det sjukhus som just du föredrar! Vi går till val på nationell nivå på att förändra lagen så att det blir tydligt att man även får välja så kallad “slutenvård”, dvs operationer där man blir inskriven. På lokal nivå vill vi ta bort administrativa hinder så att det blir lättare att söka vård, samt införa en kundtjänst som hjälper till praktiskt. Vi vill också förenkla att välja vård inom EU/EES.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Liberalerna vill öppna upp hela sjukvården så att man kan söka den var man vill i landet.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Redan idag får man söka öppenvård var man vill i Sverige.

  När det gäller avancerad specialistsjukvård så upphandlar Landstinget Sörmland denna på olika universitetssjukhus för att få bra avtal. Vid framtida upphandlingar behöver vi alltså även se på möjligheterna i Östergötland.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Tack för din fråga.
  Redan i dag finns det möjlighet att söka vård på annan ort. Frågan ägs inte enbart av landstingen, men vi vill fortsatt ha bra möjligheter för våra patienter.
  Vi vill att vår egen sjukvård ska vara så pass bra att våra patienter vill vårdas hos oss på våra enheter i den mån det går.
  Vi vill att vården ska vara jämlik.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 5. Ja. Det får man till och med i hög grad redan genom valfrihetssystemet. Vi kan däremot bli bättre på att informera om det.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Tack för din fråga!
  Redan idag kan du söka vård i hela Sverige och det är något vi är för.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 7. Som patient får du söka öppenvård var du vill i landet och det är inget som vi tänkt ändra på. Vi kan däremot arbeta mer med att informera människor om att de har den valmöjligheten.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 8. Ja, i och med Patientlagen från 2015 har alla rätt att söka öppen vård i hela landet. Valfrihet är för oss ett nyckelbegrepp.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare