Kan du lova att vi med diagnos lipödem kommer att få adekvat vård?

 1. Vi kommer att jobba hårt för att utveckla fler vårdprogram som bygger på den senaste kunskapen, och att de ska breddas för att omfatta allt fler diagnoser. Exakt hur det ska gå till och vilken vård som då erbjuds måste vara upp till läkare och andra professioner. Det politiska målet är att vården ska vara jämlik och utformas på vetenskaplig grund.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Vilken vård och behandlingsmetod som erbjuds måste vara upp till behandlade läkare, baserat på beprövad erfarenhet. Om Socialstyrelsen anser att bland annat fettsugning på grund av Lipödem eller liknande bör ingå i högkostnadsskyddet står vi givetvis bakom det.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Patienter med lipödem har länge bemötts med okunskap inom vården, och den hjälp man borde få uteblir ofta. Dessutom kan reglerna för hur insatser beviljas variera mellan olika landsting. Det är inte ok. Miljöpartiet i Sörmland vill, så långt det går att styra politiskt, verka för att lipödempatienter ges fullskalig vård i Sörmland.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 4. Den sörmländska vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi kommer ställa oss bakom råd och behandlingsriktlinjer som rekommenderas nationellt.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 5. Det finns många sjukdomar som drabbar oss. I takt med att kunskapen höjs och behandlingsmetoder utvecklas införs dessa i svensk hälso- och sjukvård. Likvärdig vård i hela landet bör eftersträvas.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 6. Så snart det finns stöd för diagnos och behandling, så ska det erbjudas till sörmlänningarna. Vi arbetar med och bevakar frågan.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. Hur vården ska utformas och vilka behandlingsmetoder som ska genomföras är upp till läkaren som hanterar fallet, men vår avsikt är att Landstinget ska kunna erbjuda en adekvat vård för Lipödem. Vi vill alltid att vården ska vara trygg, jämlik och baserad på forskning och detta gäller även vid vård av Lipödem.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 8. Hej! Vi vill att vården ska vara jämlik i hela landet. Därför vill vi lägga ner landstingen och låta staten ta över ansvaret för hela sjukvården i Sverige. Det kommer att underlätta för dem som behöver specialistvård för specifika diagnoser att välja bästa vården eftersom specialistkompetensen kommer att koncentreras mer och göras tillgänglig för den som behöver specialistvård.

  JA
  Paul Sabo
  Kommunikationsansvarig (KD)