Kan du lova kan du lova att öka antal bussturer mellan Katrineholm och Marmorbyn?

 1. Hur många turer en viss busslinje gör beror på resenärsunderlaget. Finns en efterfrågan på fler turer på den här linjen så kan vi lova att de även kommer till.

  NEJ
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 2. Man får utvärdera behovet/efterfrågan på turer och prioritera tidtabellerna efter detta. Växer behovet ska vi också kunna erbjuda fler turer.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Tack för din fråga.
  Det är nog en kommunal angelägenhet mellan Vingåker och Katrineholm, för landstinget beslutar inte om specifika bussavgångar i kommunerna. Vi vill att folk ska resa med kollektivtrafiken och då måste ju tidtabellerna fungera för många.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Busstrafiken är en kommunal fråga, vi i landstinget ansvarar för bussturer som går över kommungränserna. Har det regionala ansvaret…

  NEJ
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 5. Miljöpartiet vill generellt bygga ut busstrafiken i länet och även satsa mer på anropsstyrd trafik. Om det ska gå fler bussar förbi just Marmorbyn kan vi som politiker dock inte svara på

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Det handlar om behov och efterfrågan och det är i samråd med kommunerna som vi ser till att skapa goda möjligheter för resande.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 7. Generellt vill vi stärka kollektivtrafiken, men det är svårt att säga exakt hur turerna till mindre orter ska se ut eftersom planeringen läggs i ett större sammanhang.

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 8. Tack för din fråga!
  Men vi kommer göra en översyn över hela kollektivtrafiken när regionen får huvudansvaret. Därför är det svårt att lova det nu, men vi kommer att se över det.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland