Kan du lova att läkares ordination om daglig vård/behandling förs vidare till hemsjukvården och att SIP fungerar i praktiken?

 1. SIP i praktiken förväntar jag mig att det ska fungera.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 2. Det finns mycket kvar att göra, även om stora framsteg gjorts. Fler och fler får en samordnad individuell plan (SIP) när man lämnar sjukhuset, men det är få som har en uppdaterad aktuell plan, då den snabbt blir inaktuell. Här krävs mer samarbete med kommunerna, och att primärvården (som ska hålla i samordningen) gör ett bättre jobb och får resurser därefter. Vi tycker att den här typen av frågor måste upp på den politiska dagordningen i hela länet.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Vi ska göra allt vi kan för att säkerställa att samordningen och SIP:arna ska fungera.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 4. Nya rutiner har införts de två senaste åren som verkar ge en viss förbättring mot tidigare system. Men det finns fortfarande många brister. Vi behöver knyta all vård av patienten närmare varandra (primärvård, kommunal hemsjukvård och sjukhusvård).

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 5. Tack för din fråga.
  SIP är ju tänkt att lösa detta. Vi lovar att ifrågasätta/undersöka om det inte efterlevs.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. Tack för din fråga!
  Självklart ska samordningen fungera.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 7. Samverkan mellan kommunerna har vi förbättrat, däremot kan vi se att SIP inte används i tillräckligt stor omfattning och extra insatser behöver sättas in för att SIP ska fungera än bättre framöver.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 8. Vi har jobbat med trygga utskrivningar och överlämningar under den här mandatperioden, men vi måste bli ännu bättre och se till så att ingen patient faller mellan stolarna i överlämning från landsting till kommun.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland