Kan du lova att arbeta för lättakut vid länets tre sjukhus alla dar i veckan klockan 7-22?

 1. Ja, vi har drivit den frågan i flera år. En distriktsläkare på akuten kan avlasta de mindre akuta fallen och skapa mer flexibilitet för de akuta fallen. Finns flera framgångsrika exempel i landet, bland annat Värmland. Inte säkert att det måste vara kl 7-22 dock.

  https://www.ekuriren.se/nyheter/m-vill-ha-en-akut-light-pa-malarsjukhuset/
  https://www.ekuriren.se/replik/replik-primarvardsjour-bra-forslag-som-m-redan-foreslagit/

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Ja, vi ser ett behov av att ha primärvårdskompetens på länets 3 akutmottagningar. En dörr in och sortering till rätt kompetens därefter, patienten kan inte alltid förväntas veta var den ska söka sin vård någonstans. Tiderna måste förstås anpassas efter söktrycket.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Att primärvården ska vara mer tillgänglig och få utökade resurser, det vill vi i Centerpartiet. Om bästa platsen är på akuterna eller att vårdcentralerna är öppna alla dagar i veckan så tror vi mer på den senare. Flera av vårdcentralerna i länet har sedan en tid lättakut, dit du kan komma direkt. Vi vill att hela länet ska kunna få tillgång till en mer tillgänglig primärvård då är tre akutmottagningar inte tillräckligt.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 4. Liberalerna vill förstärka både primärvården och akutmottagningarna så att de klarar sina uppdrag inom givna tidsramar. Många vårdcentraler har idag lättakuter och vi ser inget behov av att ha en lättakut öppen på akutmottagningarna samtidigt som de vanliga vårdcentralerna är öppna.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 5. Socialdemokraterna vill i första hand förstärka vårdcentralerna och se till att primärvården får mer resurser. Primärvården bör vara mer tillgänglig under en större del av dygnet. Många vårdcentraler idag har redan lättakut.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 6. Tack för din fråga.
  Vi ser gärna att lättakuterna finns på vårdcentralerna. På akutmottagningarna finns i dag en första bedömning, sk triagering, som görs när patienterna kommer dit. Det arbetet kan säkert utvecklas.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. Lättakuterna fungerar bra, är uppskattade och ska naturligtvis utökas. Vad gäller lokalisering och exakta öppettider så behöver vi föra en dialog med verksamheterna. Miljöpartiet vill fortsätta stärka primärvården och ser det som naturligt att lättakuterna är kopplade till vårdcentralerna, men det behöver inte utesluta att de ligger vid sjukhusen där så inte redan är fallet.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Tack för din fråga!
  Vi har förslag på att införa dygnetrunt öppna vårdcentraler.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland