Kan du lova en samordning mellan de enheter som har hand om barn med diagnoser och deras familjer samt mottagningar på mindre orter för dessa?

 1. Hej och tack för frågan. Samverkan mellan de olika aktörerna måste inkludera barnet och anhöriga så att alla inblandade har klart för sig vem som har ansvar och planering. Ett sådant arbetssätt tror vi skapar mer trygghet men också högre kvalité. Att det sedan troligtvis förenklar för alla parter är en bonus.
  Mottagningar på mindre orter: Ambitionen är att så mycket vård som möjligt ska ske så nära som möjligt om det inte krävs speciell utrustning, mottagning på vårdcentral är rimligt.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 2. Moderaterna har under lång tid varit drivande för så kallad personcentrerad vård. Det innebär många saker, men bland annat att det är viktigt att patienten och vården kommer överens om vad som ska göras, men också att vården samordnar sig internt. Man ska inte bli remitterad som en flipperkula. Det blir bättre för alla om de inblandade sätter sig ned gemensamt och kommer överens. Det kommer vara svårt, men väldigt viktigt att få vården att samordna sig.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Samordning mellan olika vårdenheter är oerhört viktigt för att hela vårdkedjan ska fungera. Liberalerna vill främst satsa på fler mobila team där avancerad och kvalificerad vård kan ges i hemmets lugn och ro.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 4. Vilka diagnoser? Generellt tycker vi att alla patienter med kroniska diagnoser ska ha möjlighet att ha en patientansvarig läkare på sin vårdcentral som kan samordna komplexa vårdbehov. Ibland kan det dock vara mer lämpligt att det exempelvis är en barnläkare på det närmsta sjukhuset. Beroende på diagnos kommer det ibland behövas besök på regionsjukhus för specialiserade bedömningar och behandlingar och där ser vi ett behov av tydligare samordning mellan de olika vårdenheterna.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 5. Tack för din fråga.
  Tanken är att det ska finnas stöd för barn och familjer med behov på alla orter. Efterlevs det inte får vi undersöka varför och se hur det kan ordnas.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. Tack för din fråga!
  All samordning måste bli bättre inom landstinget!

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 7. Samordning behövs, och vården behöver även finnas på mindre orter. Vi behöver se över hur det kan stärkas upp och var i länet det gör mest nytta, men det är generellt alltid bra om den vård och stöd vi behöver ofta finns nära.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Att samordna vården mellan olika vårdenheter är av stor betydelse för att vården som helhet ska fungera. Vi socialdemokrater har satsat på fler mobila team där vård av god kvalitet kan ges i hemmet. Vi har en god samverkan med kommunerna i länet, men behöver givetvis bli än bättre för att kunna erbjuda en trygg vård för patienten.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare