Kan du lova att rusta SJ och vägarna?

 1. Hej Laggar Jan!
  Vi vill att fler ska välja tåget. Men då måste människor känna att tågen går att lita på. Sverige ligger idag långt efter exempelvis Japan, där tågstrul tillhör ovanligheten trots att landet varje dag har 30 miljoner tågresenärer. Det är inte OK! Stora satsningar görs för att rusta järnvägen i Sverige, snabbtåg planeras, men mer måste göras. Regionalt i Sörmland har Miljöpartiet varit drivande när det gäller satsningen på egna tåg. Dessa kommer snart kommer i drift.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 2. Vi i Liberalerna säger nej till höghastighetståg, dessa pengar ska istället läggas på upprustning av befintlig järnväg samt fler spår och för att rusta upp vägnätet där överlägset flest transporter går både när det gäller bil och godstrafik.

  JA
  Ewa Callhammar
  Oppositionsråd/gruppledare
 3. Vi jobbar utifrån vår politiska situation med att påverka i riksdagen om banverkets underhåll och service. Det är skam oavsett regering att inte Sverige har kommit längre med utvecklingen på ett miljöinriktad transportval som tåg. När det gäller vägarna så är landet Sverige ofantligt stort i yta. Det påverkar den statliga möjligheten till mer intensivt underhåll och utbyggnad. Kommunala ansvaret har fått ökat vägunderhåll och skötsel. Att åter bidra med vägbidrag till landsbygden är en vinnare.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 4. Hej
  Detta är inte i första hand en kommunal fråga. De moderata rikstadsledamöterna kämpar för mer resurser till underhåll. Problemet ligger inte i första hand hos SJ eller andra tågoperatörer utan hos Trafikverket. Under fler decennier har pengar till underhåll varit allt för lågt. När det gäller vägar så har vi jobbat mot staten och Trafikverket under många decennier för att få till bättre förbindelser till och från Katrineholm. Detta tar tid, ett bra exempel är förbifart Katrineholm.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 5. Från Katrineholm kommer det nästa mandatperiod att gå fler och helt nya tåg . Den s-ledda regeringen har dessutom påbörjat renoveringen av järnvägen, inte minst av västra Stambanan. Det kommer att behöva fortsätta i flera år framöver.
  När det gäller kommunala vägar asfalterar vi dem i högre takt kommande år och i den nationella och regionala planen för infrastruktur som vi tagit fram, finns också mer pengar till bättre vägar, bland annat fler 2+1 vägar till och från Katrineholm.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 6. Tack för frågan.
  Det är inte landstinget som styr SJ och vägunderhållet. På riksnivå jobbar Vänsterpartiet för ett förstatligande av järnvägsunderhållet, för det har varit eftersatt under en längre tid. Vi har en överenskommelse med regeringen om att staten ska ansvara för kontroll och underhåll av järnvägen. Vi vill överföra allt underhåll till Trafikverket.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Från nationellt håll satsar vi på att rusta upp både vägar och järnvägar.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 8. Landstinget styr inte SJ och påverkar mycket lite rälsen och vägarna.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna